Verandering beleven en doen beleven

 

THEMA

Het is soms moeilijk te vatten, maar verandering is overal en alom aanwezig. Door uw eigen motieven en angsten omtrent verandering te identificeren wordt u zich beter bewust van de impact ervan op uzelf en uw collega’s. U bent ook beter in staat om het type gedrag te ontdekken dat die verandering onder controle kan houden.
Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling: verandering beleven en doen beleven.
Thema behandeld met het HBDI-model (Hermann Brain Dominance Instrument).

DOELSTELLINGEN

 • De belangrijkste fasen in een organisatorisch veranderingsproces identificeren.
 • Een beter begrip ontwikkelen van uw eigen positie ten opzichte van verandering en de impact daarvan binnen een team.
 • De verschillende reacties op verandering begrijpen aan de hand van ieders manier van denken en van informatieverwerking.
 • Uw eigen functioneringswijzen identificeren en de gevolgen daarvan op de manier waarop u tegen veranderingen aankijkt en ermee omgaat.
 • Uw eigen motieven en angsten tegenover verandering identificeren.
 • Verandering communiceren via verschillende wegen.

PROGRAMMA

Duur: 2 dagen.
Inhoud van de opleiding:

 • Dag 1: ik en verandering.

- Mijn spontane voorstellingen bij verandering.
- De aard van de veranderingen waar ik mee geconfronteerd word.
- Mijn motivaties.
- Mijn angsten.
- Leren uit het verleden - mijn ervaringen.
- Mijn spontane en instinctieve reacties op verandering.
- Mijn troeven bij verandering.
- Het ADKAR-model om verandering te omarmen: Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement.

 • Dag 2: verandering beleven.

- We verwerken informatie niet allemaal op dezelfde manier.
- Ontdekking van mijn profiel en het effect daarvan op mijn manier van reageren op verandering (HBDI).
- De belangrijkste reacties op verandering aan de hand van de verschillende denkvoorkeuren.
- Snel de dominante denkvoorkeur(en) van mijn gesprekspartner herkennen om hem/haar de juiste boodschap te kunnen meegeven.
- Leren communiceren in vier dimensies.
- De belangrijkste motivaties van de verschillende manieren van werken.
- De opvolging individualiseren.

METHODE

 • Persoonlijke werkgids.
 • Coaching in paren.
 • Uitwisselen van ervaringen.
 • Persoonlijke diagnostische tools.
 • Praktijkoefeningen.
 • Met individueel HBDI-profiel.

DOELPUBLIEK

Managers, teamleiders, medewerkers.

INTERVENTIEPLAATS

Huren van een zaal afhankelijk van de gekozen regio of in de onderneming. Enkel ter plaatse.

Aanvraag offerte
© Onemamagement