SenseCare® : behandeling van burn-out in de onderneming

Strijd tegen professionele uitputting of burn-out

Doelstellingen

Begeleiding van bedrijven en werknemers bij de bestrijding van burn-out

Programma

Modulaire aanpak in functie van de realiteit en de doelstellingen van de onderneming.
SenseCare is een multidisciplinaire benadering die aangepast wordt aan de specifieke eigenheid van elke situatie.
SenseCare intervenieert op 3 niveaus :

1. Preventie

SenseCare zorgt voor de sensibilisering van de hiërarchische lijn, het management en de werknemers met als doel hen aan te leren hoe ze bij zichzelf of bij de leden van hun team de waarschuwingssignalen van stress of burn-out kunnen herkennen.
De sensibilisering gebeurt in de vorm van thematische workshops.

2. Opsporing

Vroegtijdige opsporing verhoogt de kansen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen gevoelig. SenseCare stelt tools ter beschikking van de onderneming voor diagnose en zelfdiagnose van de tekenen van een burn-out. Deze krachtige online tools werden ontworpen door psychologen die zich specialiseren in burnout.

3. Behandeling

Een multidisciplinaire behandeling kan de kansen op werkbehoud gevoelig verhogen of, bij ongeschiktheid, de werkhervatting in betere omstandigheden laten plaatsvinden.

De begeleiding wordt verzorgd door psychologen en artsen die zich specialiseren in burn-out en consultants in professionele oriëntatie aangevuld door diëtisten, sofrologen, kinesitherapeuten, sociale assistenten, ...

Methode

 • Sensibilisering van de hiërarchische lijn, het management en de werknemers.
 • Thematische workshops.
 • Diagnose en zelfdiagnose van de tekenen van een burn-out.
 • Afhankelijk van de diagnose en de ernst van de aandoening, biedt SenseCare drie types behandelingen.

Energy balance

 • Voor bedrijven die een werknemer hebben geïdentificeerd met sporadisch de eerste tekenen van burn-out
 • Doelstelling: Opnieuw energie verschaffen door nieuwe prioriteiten te bepalen in professioneel en persoonlijk leven.
 • Het programma Energy balance: 6 sessies (1u30) of 9 sessies (1u) door een gespecialiseerde psycholoog in de onderneming of een professionele coach.

Energy care

 • Voor bedrijven die een werknemer hebben geïdentificeerd met de eerste regelmatig voorkomende tekenen van burn-out, gecombineerd met een wijziging in gedrag en emoties. De werknemer moet er opnieuw bovenop komen, zowel fysiek als psychologisch.
 • Doelstelling: Helpen om zich bewust te worden van de voortekenen, de nodige instrumenten leveren om te vermijden dat de burn-out zich doorzet.
 • Het programma Energy care: 12u (1u) bij een klinisch psycholoog (psychologische begeleiding). Er kunnen sommige sessies bij een professionele coach georganiseerd worden (+/- 4u)

Back on track

 • Voor bedrijven die een werknemer hebben geïdentificeerd met uitgesproken en hardnekkige tekenen van burn-out, gecombineerd met een wijziging in gedrag, emotionele stoornissen en verminderde prestaties. De werknemer moet zich bewust worden van zijn beginnende burn-out om stappen te zetten die vermijden dat de burn-out zich verder ontwikkelt.
 • Doelstellingen : Helpen om zich bewust te worden van een beginnende burn-out en dit te aanvaarden (uit de ontkenningsfase raken) en de gepaste begeleiding op maat bieden om de burn-out te vermijden en te voorkomen dat de werknemer moet stoppen met werken. 
 • Het programma Back on track: 13u multidisciplinaire aanpak op maat met 8u psychologische begeleiding, 5u welzijnskuur: 2 uur kinesitherapie, 2 uur voedingsadvies of 2 x 2 uur groepslessen (yoga, mindfulness, workshop dieetleer, rugschool, enz.),

Deep breath

 • Voor bedrijven met een werknemer die alle tekenen van een burn-out heeft met wijziging in gedrag en sterk verminderde prestaties.
 • Begeleiding bij arbeidsongeschiktheid of tijdelijke werkonderbreking; de werkhervatting voorbereiden.
 • Het programma Deep breath: 20u aanpak op maat met 8 tot 12 sessies (1u) medisch-psychologische begeleiding, 2 tot 6 sessies welzijnskuur met kine, voedingsadvies, workshops in groep (initiatie mindfulness, yoga, enz.), 2 sessies (1u) sociale ondersteuning, 2 tot 6 sessies (1u) professionele oriëntatie met een professionele coach.

Doelpubliek

Elk bedrijf getroffen door burn-out.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI/OneManagement.

Download de brochure

Aanvraag offerte
© Onemamagement