Privacybeleid van de websites van CESI groep

Waarom een privacybeleid?

Het privacybeleid van de CESI groep heeft tot doel u te informeren over de gegevens die wij via de website www.cesi.be, de klantenzone MyCESI, en www.onemanagement.be (de "website") verzamelen, over wat we met deze gegevens doen en over uw rechten inzake het gebruik van deze gegevens. De verwerking van uw gegevens valt onder de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Aan wie is ons beleid inzake gegevensbescherming gericht?

Dit beleid is van toepassing op al onze klanten, voormalige klanten en op prospecten of personen die de website raadplegen en aangeven interesse te hebben in onze producten en opleidingen.

Wie verwerkt uw gegevens?

Wanneer u gebruik maakt van onze website https://www.cesi.be, het extranet https://my.cesi.be en www.onemanagement.be (gezamenlijk aangeduid met de term "de website"), worden gegevens die op u betrekking hebben verzameld en verwerkt door CESI, met maatschappelijke zetel te Konrad Adenauerlaan 8, 1200 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0409.122.442.

Om een coherent opleidingsaanbod en gevarieerde informatie te kunnen aanbieden, werkt CESI nauw samen met de bvba ONE, die deel uitmaakt van de groep en actief is onder de handelsnaam OneManagement. OneManagement heeft zijn maatschappelijke zetel in de Konrad Adenauerlaan 8 in 1200 BRUSSEL en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0439.131.767. Om het beheer van de opleidingen te optimaliseren verzorgen CESI en OneManagement gezamenlijk de marketing, en in dat kader de database van specifieke klantgegevens voor opleidingen, diensten en newsletters.

Wat voor gegevens verzamelen wij en voor welke toepassingen?

Inschrijving voor de newsletter Preventie- en HR-nieuws

Het e-mailadres dat u opgeeft wanneer u zich inschrijft voor de newsletter van CESI-OneManagement of wanneer u zich aansluit, wordt opgeslagen en bewaard om de lijst met ontvangers van de newsletter te beheren. Het wordt niet doorgezonden naar derden. U bent als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct en actueel adres. U kunt zich op elk moment hier voor de newsletter uitschrijven of uw e-mailadres actualiseren door met ons contact op te nemen. Komt het adres echter in onze database overeen met het adres van een van onze leden, dan blijft u e-mails van CESI ontvangen in het kader van onze wettelijke opdracht om u bepaalde informatie mee te delen. Indien wij een foutmelding ontvangen waaruit blijkt dat het opgegeven e-mailadres niet geldig is, behouden wij ons het recht voor het adres uit onze verzendlijst te schrappen. Wij bewaren uw gegevens om de verzending van de newsletter en de aanvragen tot uitschrijving te beheren.

Inschrijving voor een opleiding of een dienst

De gegevens die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft voor een opleiding of dienst die door CESI of zijn partner OneManagement wordt georganiseerd, worden door CESI bewaard en verwerkt om uw inschrijving te beheren. Die gegevens worden ook bewaard om u op de hoogte te houden van de evenementen die CESI en zijn partner OneManagement organiseren, tenzij u bij inschrijving hebt aangegeven dat u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen. U kunt ons op elk moment laten weten dat u geen aanbiedingen voor diensten of opleidingen meer wenst te ontvangen, door uw gegevens hier te actualiseren. Wij bewaren een overzicht van de opleidingen waaraan u hebt deelgenomen om onze opleidingencatalogus en de individuele aanbiedingen die u van ons ontvangt, aan te passen. U kunt ons op elk moment hier laten weten dat u niet wil dat wij uw voorkeuren analyseren om u opleidingen aan te bieden.

Aanvraag tot aansluiting

De gegevens die u verstrekt bij een aanvraag tot aansluiting worden gebruikt om gevolg te geven aan uw aanvraag. Zij worden in onze ledendatabase opgenomen en voor het beheer van uw dossier bewaard. Wanneer u zich op onze diensten abonneert, verstrekken wij u specifieke aanvullende informatie over de manier waarop de gegevens met betrekking tot deze aansluiting worden verwerkt.

Contactformulier

De website bevat pagina's met contactformulieren waarmee u ons vragen kunt stellen of rechtstreeks om informatie kunt verzoeken. De gegevens die u ons via dit formulier verstrekt, worden meegedeeld aan onze personeelsleden naargelang het onderwerp van uw verzoek. De gegevens worden vervolgens bewaard en verwerkt indien en voor zover dit nodig is om tegemoet te komen aan uw verzoek. Bent u medewerker van een organisatie die bij CESI is aangesloten, dan worden uw gegevens bij het dossier van die klant gevoegd voor een goed beheer van dat dossier.

Browsegegevens

Wanneer u op de website inlogt en deze doorbladert, worden browsegegevens verzameld. CESI maakt gebruik van 'cookies'. Een cookie is een gegevenselement dat door de server waarop de website is geherbergd, naar de browser van de gebruiker wordt verstuurd wanneer de gebruiker de website bezoekt. Aan de hand van deze cookies kunnen uw toestel en de instellingen van uw browser worden geïdentificeerd. De meeste internetbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies weigert of een melding toont wanneer een cookie wordt verstuurd. Bepaalde cookies maken de website gebruiksvriendelijker, bijvoorbeeld door te onthouden welke taal bij het eerste bezoek werd geselecteerd. Daarnaast kan CESI ook de gegevens over de aanmeldingen op de website analyseren om de veiligheid en de integriteit van de website en de inhoud ervan te waarborgen.

De volgende gegevens worden verwerkt: datum en uur van toegang tot de website; aantal en identificatie van de pagina's die tijdens een sessie op de website zijn geraadpleegd en duur van het bezoek; IP-adres van de computer waarmee de website is geraadpleegd; internetbrowser en besturingssysteem.

Verder worden ook cookies geïnstalleerd door derde ondernemingen met het oog op de uitvoering van diensten waarvoor CESI zich bij zijn dienstverleners heeft aangesloten. Uw browsegegevens worden op verschillende manieren verzameld en gebruikt, zij het steeds om een beter inzicht te verkrijgen in de manier waarop de website wordt gebruikt en op basis daarvan de dienstverlening te kunnen afstemmen op de vraag.

Wij doen een beroep op de dienst Google Analytics

[https://www.google.com/analytics/#?modal_active=none] waarmee we aan de hand van de identificatie en gebruiksgegevens van de internetadressen (IP-adres) van de toestellen waarmee op onze website wordt ingelogd, bezoeksstatistieken kunnen opstellen (aantal bezoeken volgens geografische verspreiding (bv. in welk deel van het land). Wij doen een beroep op deze technologie om de doeltreffendheid van onze website en vermelding ervan op het internet te controleren. CESI verzamelt ook browsegegevens om de bezoekfrequentie van de website te analyseren (zoals het aantal bezochte pagina's, het aantal bezoeken op de website en de activiteit van de bezoekers op de website en hun terugkeerfrequentie). Al deze verwerkingen worden uitgevoerd om de navigatie op de website te bevorderen en de evolutie van het websitebezoek te meten.

Er worden ook cookies geïnstalleerd door ClickDimensions/Microsoft CRM om ons te helpen na te gaan voor welke informatie en opleidingen op onze website u interesse toont.

Cookie

URL

Naam

Soort cookie

Doel

Geldigheidsduur

Google Analytics

cesi.be

onemanagement.be

  utma

Prestaties

De verrichtingen van een gebruiker op vorige pagina's of zijn interactie met de website onthouden.

De cookies van Google Analytics verzamelen standaardgegevens over bezoeken en het bezoekgedrag van gebruikers.

Alle verzamelde gegevens zijn anoniem.

2 jaar

Google Analytics

cesi.be

onemanagement.be

  utmb

Prestaties

De verrichtingen van een gebruiker op vorige pagina's of zijn interactie met de website onthouden.

De cookies van Google Analytics verzamelen standaardgegevens over bezoeken en het bezoekgedrag van gebruikers. Alle verzamelde gegevens zijn anoniem.

30 minuten

Google Analytics

cesi.be

onemanagement;be

  utmc

Prestaties

De verrichtingen van een gebruiker op vorige pagina's of zijn interactie met de website onthouden.

De cookies van Google Analytics verzamelen standaardgegevens over bezoeken en het bezoekgedrag van gebruikers.

Alle verzamelde gegevens zijn anoniem.

Sessie

Google Analytics

cesi.be

onemanagement.be

  utmz

Prestaties

De verrichtingen van een gebruiker op vorige pagina's of zijn interactie met de website onthouden.

De cookies van Google Analytics verzamelen standaardgegevens over bezoeken en het bezoekgedrag van gebruikers. Alle verzamelde gegevens zijn anoniem.

6 maanden

Click Dimensions

cesi.be

onemanagement.be

cusid

Functie

Deze cookie wordt doorgaans op de browser geïnstalleerd wanneer de gebruiker de site voor de eerste maal met die browser bezoekt. Indien de cookie werd verwijderd door de gebruiker van een browser en de site vervolgens met die browser wordt bezocht, wordt een nieuwe cookie _cuid geïnstalleerd en wordt de bezoeker als een andere bezoeker geïdentificeerd. Deze cookie wordt gebruikt om de unieke bezoekers van de site te bepalen en hij wordt bijgewerkt telkens een nieuwe pagina wordt bezocht. Bovendien wordt deze cookie verstrekt met een unieke identificatie die de toepassing gebruikt om de geldigheid en toegankelijkheid van de cookie te garanderen bij wijze van extra veiligheidsmaatregel.

2 jaar (aanmaken/updaten)

Click

Dimensions

cesi.be

onemanagement.be

cuvid

Functie

Deze cookie wordt doorgaans op de browser geïnstalleerd wanneer de gebruiker de site voor de eerste maal met die browser bezoekt. Indien de cookie werd verwijderd door de gebruiker van een browser en de site nadien met die browser wordt bezocht, wordt een nieuwe cookie _cuvid geïnstalleerd en wordt de bezoeker als een verschillende bezoeker geïdentificeerd. Deze cookie wordt gebruikt om de unieke bezoekers van de site te bepalen en hij wordt bijgewerkt telkens een nieuwe pagina wordt geopend. Bovendien wordt deze cookie verstrekt met een unieke identificatie, die de toepassing gebruikt om de geldigheid en toegankelijkheid van de cookie te waarborgen bij wijze van extra veiligheidsmaatregel.

30 minuten

(aanmaken/updaten)

Click Dimensions

cesi.be

onemanagement.be

cuvon

Functie

Gebruikt om aan te geven wanneer een bezoeker een pagina voor het laatst heeft bezocht.

30 minuten (aanmaken/updaten)

Drupal

cesi.be

onemanagement.be

Drupal.tableDrag.showWeight

Functie

Drupal

 

Met deze cookie wordt gezorgd voor samenhang in de navigatie van pagina's en formulieren met tabbladen op verschillende browsers. Hij wordt ingesteld wanneer u pagina's gebruikt waarop gegevens worden weergegeven in tabbladen. Deze cookie vervalt enkele maanden na activering.

 

Drupal

cesi.be

onemanagement;be

has_js

Functie

Drupal.

Verstuurd door CMS Drupal om het systeem te doen onthouden of JavaScript is ingeschakeld op uw browser.

Sessie

 

Logs op het extranet MyCESI

CESI verwerkt ook de gegevens met betrekking tot uw toegangsrechten voor de klantenzone MyCESI om de onlinetoegang tot deze toepassing te beheren.

CESI bewaart de verbindingsgeschiedenis met dit extranet in het kader van de maatregelen die het neemt om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waartoe dit extranet toegang biedt, te waarborgen.

 

Wat is de rechtsgrondslag van de verwerkingen die wij uitvoeren?

Inschrijving voor een newsletter - inschrijving voor een opleiding - aanvraag tot aansluiting

Wanneer u verzoekt om verlening van een dienst (zoals de inschrijving voor een opleiding), inschrijving voor een newsletter of aansluiting, verwerken wij de voor het contract benodigde gegevens, met andere woorden: de gegevens die wij nodig hebben om in te gaan op uw aanvraag en de dienst te verstrekken. Indien wij daarbij gegevens ontvangen over andere personen dan diegene die het contract heeft gesloten (bijvoorbeeld een contactpersoon in een onderneming die het contract sluit), menen wij een gerechtvaardigd belang te hebben bij het gebruik van de gegevens die u ons verstrekt aangezien het gaat om de opvolging van het tot ons gerichte verzoek.

Contactformulier

Wanneer u ons gegevens verstrekt opdat wij contact met u zouden opnemen, menen wij een gerechtvaardigd belang te hebben bij het gebruik van die gegevens om gevolg te kunnen geven aan uw verzoek.

Browsegegevens

Wanneer wij uw gegevens verwerken om een beter inzicht te krijgen in uw voorkeuren op het gebied van opleidingen of de informatie die u op onze website raadpleegt, menen wij dat het belangrijk is voor een organisatie als de onze, die een wettelijke voorlichtings- en preventieopdracht heeft, om de behoeften inzake opleidingen en informatie te kunnen nagaan en onze activiteiten te kunnen promoten door ons opleidingsaanbod te af te stemmen op de personen die zich hiervoor mogelijk willen inschrijven. Wij beroepen ons op dit gerechtvaardigde belang voor de verwerking van uw gegevens omdat het gaat om het gebruik van gegevens met betrekking tot het gebruik van onze promotie- en informatiemiddelen, en de exploitatie van deze gegevens louter bedoeld is voor de evaluatie en promotie van onze eigen diensten. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of aan derden meegedeeld.

Wij menen tevens een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verwerking van bezoeksgegevens in het kader van de maatregelen ter bescherming van de integriteit van de website. De verwerkingen die worden verricht om de integriteit en vertrouwelijkheid van de via het extranet MyCESI toegankelijke gegevens te waarborgen, vloeien voort uit de reglementaire verplichting ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te verhinderen (artikel 32 van de algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden maximaal drie jaar na uw verzoek, na de laatste keer dat u contact heeft opgenomen of na beëindiging van uw aansluiting bewaard.

Waar worden deze gegevens opgeslagen en welke dienstverleners zijn verantwoordelijk voor de technische uitvoering van deze verwerkingen?

Ons computersysteem omvat hostingdiensten bij gespecialiseerde partners die ons de garantie bieden dat de gegevens op het grondgebied van de Europese Unie bewaard blijven. Daarnaast doen wij een beroep op de diensten van Google Inc. via de tool Google Analytics om de gegevens van de bezoekers van onze website te analyseren, en op de diensten van ClickDimensions/Microsoft CRM om uw gegevens te vergaren en mailings te verzenden.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google Analytics vindt u op https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl

Wat zijn uw rechten?

De regelgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten:

  • het recht op informatie over de verwerking van uw gegevens,
  • het recht op toegang tot uw gegevens (een kopie ervan verkrijgen),
  • het recht op rectificatie van uw gegevens (bijvoorbeeld indien u meent dat deze gegevens onjuist of niet meer actueel zijn) of op de verwijdering ervan (bijvoorbeeld omdat de gegevens niet meer relevant zijn),
  • het recht op verzet tegen verwerking van uw gegevens in bepaalde gevallen, met name wanneer die gegevens worden verwerkt voor het verzenden van boodschappen ten behoeve van direct marketing of voor profilering met betrekking tot direct marketing. Daarom bieden wij u voor elk gebruik van uw gegevens met het oog op de bovengenoemde doeleinden de mogelijkheid om ons mee te delen dat u niet wil dat CESI uw gegevens nog langer voor dergelijke toepassingen gebruikt. (Zie hierboven Wat voor gegevens verzamelen wij en voor welke toepassingen?). Het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat u de mogelijkheid biedt om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen en voor andere diensten te hergebruiken.

Hoe kunt u contact opnemen met ons over de uitoefening van deze rechten?

U kunt contact opnemen met ons over de uitoefening van deze rechten of voor alle vragen betreffende gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op het adres privacy@cesi.be

U kunt ook inlichtingen inwinnen bij de autoriteit die toezicht houdt op de naleving van deze regelgeving (de Nationale autoriteit voor gegevensbescherming (de vroegere Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)).

Daarnaast kunt u beroep instellen bij de rechtbank en bij de Nationale autoriteit voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat uw gegevens worden gebruikt op een wijze die indruist tegen de regelgeving of dat uw rechten niet worden geëerbiedigd.

© Onemamagement