Overlevingskit voor managers

 

THEMA

U als nieuwe of toekomstige manager uitrusten om:

 • Te communiceren met uw medewerkers/team.
 • De werking van een dienst te organiseren.
 • Uzelf beter te leren kennen in een managerrol.

DOELSTELLINGEN

 • Over concrete instrumenten beschikken om de rol van people manager op te nemen: de basisprincipes van een efficiënte communicatie kennen, de eigen leiderschapsstijl identificeren op basis van de behoeften op het terrein, medewerkers motiveren, een feedbackgesprek houden (positief of corrigerend), conflicten identificeren en beheren, enz.
 • Over concrete instrumenten beschikken om de rol van operationeel manager op te nemen: het werk organiseren en prioriteiten stellen, doelstellingen bepalen en opvolgen, efficiënt een vergadering leiden, delegeren, enz.
 • Uw sterke punten, hulpmiddelen en ontwikkelingspunten identificeren om u aan te passen aan de behoeften van de managerfunctie: de verschillende rollen van de manager kennen, uw comfortzones identificeren tijdens de uitoefening van de rol van manager, uw behoeften identificeren om de functie in een dynamiek van welzijn uit te oefenen, enz.
 • Nadenken over uw ontwikkelingsplan.

PROGRAMMA

Duur: 2 opleidingsdagen en ½ dag intervisie.
Inhoud van de opleiding:

 • Dag 1: uzelf beter leren kennen in een managerrol:

- Wat weet u over uzelf en wat zien de anderen (venster van Johari).
- Waarden, overtuigingen, vaardigheden en gedrag Een permanente interactie tussen wat u bent en wat u doet.
- De verschillende rollen van de manager Model van Quinn.
Hoe communiceren met uw medewerkers en team?
- Basisprincipes van communicatie: objectiviteit-subjectiviteit, communicatie een gedeelde
verantwoordelijkheid, blalabla en misverstanden, enz.
- Motiveren: wat is het en hoe doet u het?
- Een leiderschapsstijl, aangepast aan de behoeften van de situatie, en die rekening houdt met de persoonlijkheid van de manager: situationeel leiderschap (model van Blanchard).

 • Dag 2: jongleren tussen de operationele manager en de people manager:

- Hoe en waarom een dienst organiseren?
- Hoe en waarom prioriteiten stellen?
- De relationele kwaliteit in het verlengde van het realiseren van de doelstellingen: doelstellingen vastleggen, delegeren, feedback geven, conflicten en spanningen beheren.
- Basisprincipes van een efficiënte vergadering.

Terwijl u de functie van manager uitoefent:
- Uw sterke punten en troeven herkennen.
- Inzicht verwerven in uw behoeften om de functie goed te kunnen uitvoeren.
- Uw aandachtspunten identificeren en vaststellen op welke punten u zich niet op uw gemak voel bij de uitoefening van uw functie.
- Uw individueel ontwikkelingsplan uitwerken: welke stappen moet u nemen om u op uw gemak te voelen in de functie?
Intervisie:
Uitwisselen van ervaringen en oplossen van gevallen die zich in de groep hebben voorgedaan op basis van de ervaringen van de eerste maanden en in het verlengde van het individuele actieplan.

METHODE

 • Interactieve uiteenzettingen van theoretische modellen, uitwisselen van ervaringen, oefeningen op basis van case studies en uitleg van de docent, persoonlijk actieplan.
 • Met of zonder individueel HBDI-profiel.

DOELPUBLIEK

Managers (proximity managers, middle managers) die onlangs in functie zijn getreden en/of managers die hun functie de komende maanden opnemen.

INTERVENTIEPLAATS

Huren van een zaal afhankelijk van de gekozen regio of in de onderneming. Ter plaatse of op afstand.

Aanvraag offerte
© Onemamagement