Omgaan met & zelf ervaren van lijden en rouw bij begeleiding, verzorging en hulpverlening

La souffrance et le deuil dans les métiers d'accompagnement, de soin et d'aide.

Interventieniveau: Groep - Individu

Interventiepijler: Operationeel en people management

Doelstellingen:

 • Het concept stervensproces begrijpen.
 • De rouwfasen begrijpen en de verschillende emoties die erbij horen.
 • Leren luisteren, zich gepast gedragen en correct antwoorden op vragen en emoties die levenseinde en rouw met zich meebrengen.
 • Luisteren naar wat het met je doet, je eigen emoties en de gepaste reacties vinden.
 • Zorg dragen voor jezelf (hoofd, hart, lichaam).
 • Opgewassen zijn om de vragen die werknemers zich stellen en die verwanten hen stellen, op te vangen.

 

Programma:

 • Stervensproces en rouw: definitie en impact op het beroepsleven van verzorgers en hulpverleners.
 • Rouwcurve en hoe het aanvoelen en het gedrag verandert.
 • Aanvoelen van elk persoon tegenover het stervensproces, de rouw.
 • Wat brengt de rouw teweeg waarmee werknemers in hun beroepspraktijk geconfronteerd worden? Wat maakt die rouw in hen los? De schrik voor het stervensproces en de dood.
 • Woorden die opluchten (familielid, naaste, patiënt, begunstigde).
 • Wat te doen bij zelfmoord of zelfmoordpogingen?
 • De overgangsrites naar dood, naar rouw: de plek die werknemers krijgen om hun rouw, het verlies van een patiënt, een begunstigde te verwerken.

Methode:

 • Korte uiteenzettingen
 • Uitwisselen van ervaringen
 • Individuele denk- en introspectieoefeningen
 • Uitwisseling in kleine groepen, praktijkoefeningen voor zelfzorg.

Doelpubliek: Managers verantwoordelijk voor team(s) die geconfronteerd worden met de problematiek en met werknemers die moeten omgaan met lijden/rouw in hun beroep als begeleider/verzorger/hulp.

Voorwaarden:

 • Ter plaatse: 1 dag
 • Op afstand: 3 x 2 uur: 2 modules van 2u op 1 dag + 1 module van 2u ten laatste binnen de 2 volgende weken (groep van maximum 10 personen).
Aanvraag offerte
© Onemamagement