Een geïntegreerd aanbod om absenteïsme duurzaam aan te pakken

Motivatie, Welzijn, en aanwezigheid op het werk

Om kortdurende afwezigheden in te dijken en factoren die langdurig absenteïsme in de hand werken aan te pakken, stelt CESI u, in samenwerking met de teams van OneManagment en SenseCare, een bijzondere, maar doeltreffende benadering voor.

De geïntegreerde aanpak van CESI - OneManagement - SenseCare is gebaseerd op inzicht in de onderliggende oorzaken van absenteïsme op het werk.

De methode is toegespitst op motivatie en preventie van psychosociale risico's om welzijn op het werk te bevorderen en combineert preventie, beheer en remediëring.

Ontdek ons geïntegreerde aanbod van CESI - OneManagement - SenseCare bestemd voor alle actoren binnen de onderneming, organisatie of instelling: directie, HR, managers/teamleiders, IDPB, vakbonden ... en medewerkers.

Laten we op alle niveaus samenwerken aan een stralende aanwezigheid op het werk!

© Onemamagement