Invoering van een organisatorisch beleid voor digitale deconnectie

Het fenomeen digitalisering is niet meer weg te denken: smartphoneverslaving, infobesitas, cyber addiction, permanente beschikbaarheid, cognitieve verzadiging en concentratietekort… De risico’s van hyperconnectie zijn best reëel in ons dagelijks leven, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak (psychosociale risico’s, technostress). De nieuwe werk- en samenwerkingsmodi op afstand, gecombineerd met de gezondheidscrisis (telewerk verplicht; toenemend gebruik van technologieën...), maken een behandeling van deze problematiek noodzakelijk.

Het invoeren van een organisatiebeleid om het alomtegenwoordige digitale en de ermee gepaard gaande risico’s te bestrijden is zeer pertinent. Want het garandeert een goed evenwicht tussen goede prestaties en welzijn op het werk.

DOESTELLIGEN

-      Een audit uitvoeren van het digitaal gebruik in de organisatie.

-      De impact van het digitale op de medewerkers beoordelen.

-      Een actieplan op punt stellen

PROGRAMMA

  1. Stand van zaken en analyse van de informatie- en communicatietechnologieën die binnen de onderneming gebruikt worden (bedrijfscultuur, gebruikte middelen, bestaan van een charter, gedragingen en houdingen, interne regels...): voordelen en nadelen. + (eventueel) Vragenlijst Balencio – Module «Hyperconnectie» : kwantitatieve analyse van technostress en de impact op de medewerkers en het management (cognitief vermogen, informatie-overload, technostress…).
  2. Invoering van een actieplan dat aansluit bij de conclusies van de analyse en de ter beschikking gestelde middelen en systemen.
  3. Dynamische beoordeling van het systeem.

METHODE

  • 3 workshops geleid door consultants van OneManagement. Elke workshop duurt 3 uur.

•Workshop 1 : Stand van zaken (analyse)

•Als optie: Balencio-vragenlijst Module Hyperconnectie voor een kwantitatieve analyse van technostress.

•Workshop 2 : Invoering van een actieplan

•Workshop 3 : Beoordeling van de ingevoerde interventies

INTERVENTIEPLAATS

    • Indien ter plaatse: in de onderneming zelf
    • Indien op afstand: Teams of Zoom
Aanvraag offerte
© Onemamagement