«Cohabitatie», samenwerking over generaties heen

 

THEMA

Werk op een intergenerationele manier. Kenmerken en troeven van elke generatie.

DOELSTELLINGEN

  • De generaties leren kennen die «cohabiteren» binnen de onderneming/instelling/team.
  • De uiteenlopende visies begrijpen die de verschillende generaties hebben op de beroepswereld: babyboomers, X, Y, Z, millenials/alpha.
  • Bepalen in welke mate die verschillende relaties tot de arbeidswereld een impact hebben op het dagelijkse beroeps- en teamleven, hoe leiden generatieverschillen tot spanningen.
  • Zich uitrusten om een constructieve en aangename samenwerking tussen werknemers van verschillende generaties te bevorderen.

PROGRAMMA

Duur: 1 dag.
Inhoud van de opleiding:

  • Verschillende generaties op het werk:

- Welke verschillende generaties bestaan samen op de werkplek? Baby-boomers, X, Y,Z, Millenials.
- We lezen de wereld die ons omringt niet allemaal op dezelfde manier: ontcijfering van de wereld via de piramide van de logische niveaus.
- Elke generatie heeft haar waarden:
- Haar houding tot kennis en leren.
- Haar verhouding tot hiërarchie en autoriteit.
- Haar gevoel van verbondenheid met een instelling en haar zin voor engagement.
- Haar manier om grenzen te stellen tussen beroeps- en privéleven.

  • Wat heeft iedereen, in elke generatie, nodig om gemotiveerd te zijn en samen te werken?

Concrete voorbeelden in de verschillende generaties.

  • Wat alle generaties gemeen hebben: optimaal benutten wat samenbrengt.

Praktische oefening om gemeenschappelijke punten en verbanden te bepalen tussen de generaties binnen de onderneming/instelling/team.

  • Ik raak geïrriteerd door het gedrag van een collega van een andere generatie dan de mijne, wat te doen?

- Wat kan ik leren van het gedrag van een collega van een andere generatie, een concreet hulpmiddel: de kwadrant van Ofman.
- Concrete illustratie in de groep.
- Elke deelnemer wordt gevraagd om individueel te oefenen.

METHODE

Interactieve methode, korte uiteenzettingen, ervaringsuitwisseling, praktijkoefeningen om vertrouwd te raken met het thema.

DOELPUBLIEK

Managers die moeten omgaan met teams met meerdere generaties - Teams met meerdere generaties
- HR verantwoordelijke en elke persoon belast met human resources. Elke persoon betrokken bij intergenerationele kwesties in de onderneming.

INTERVENTIEPLAATS

Huren van een zaal afhankelijk van de gekozen regio of in de onderneming. Ter plaatse of op afstand.

Aanvraag offerte
© Onemamagement