Covid-19 : Omgaan met emoties, trauma en rouw

Context:

De Covid-19 crisis heeft vele werknemers flink wat energie gekost. Elke werknemer heeft verschillende gemoedsgesteldheden gehad in deze stressvolle situatie en afhankelijk van de werkcontext: angst, onrust, onzekerheid, het doormaken of begeleiden van rouw, zich eenzaam voelen, isolement, reëel fysiek gevaar, enz. En ieder mens heeft erop gereageerd volgens eigen vermogen. Maar deze gezondheidscrisis laat sowieso min of meer nadrukkelijke sporen na. Daarom is het - om de psychologische nasleep van deze crisis te beperken - cruciaal om de werknemers te begeleiden door ze op te vangen, naar hen te luisteren en ze advies te geven; zo kunnen ze deze crisis omvormen tot iets positiefs.

 

Interventietypes:

 
© Onemamagement