Covid-19 - Omgaan met een crisissituatie en met onzekerheid

Context:

De Covid-19 pandemie gaf aanleiding tot een bijzondere, nooit geziene situatie op wereldschaal. Alle menselijke activiteit raakte afhankelijk van de evolutie en de verspreiding van een virus. Hoe het hoofd bieden aan deze crisis als besluitvormer en als manager? Welke impact op korte, middellange en lange termijn op de activiteit, de taken, het leven van de onderneming, de instelling, de organisatie? En welke impact op klanten of begunstigden? Welke scenario’s, beleidslijnen en strategieën overwegen? Welke beslissingen nemen?

Een heleboel cruciale en complexe vragen voor besluitvormers en ook managers. De leef- en werkomstandigheden veranderen voortdurend; maar een onzekerheid van deze omvang is werkelijk nooit gezien. De enige zekerheid vandaag is dat ondernemingen/organisaties/instellingen en mensen die er actief zijn, voortaan met die onzekerheid moeten omgaan en ze incalculeren…

Doelstellingen:

  • Opnieuw uitdenken van management en managerspraktijken in crisisperiode, in onzekere tijden
  • In vraag stellen van persoonlijke reacties in onzekere tijden/bij crisis
  • Zich wapenen om beter om te kunnen met verandering en wendbaarder te zijn

Interventietype:

  • Coachingsessies
  • Coaching van managers
  • Consultancy
  • Opleiding (voor besluitvormers, managers, HR, medewerkers)

 

© Onemamagement