Coaching

Coaching

Doelstellingen

  • Uw natuurlijke manier van werken analyseren en identificeren welke aspecten daarvan de uitoefening van uw functie bevorderen en welke ontwikkeld of gecorrigeerd moeten worden.
  • Vaststellen met welke situaties u problemen heeft, zowel op persoonlijk vlak als in uw relatie met anderen, de logica daarachter begrijpen en het gepaste gedragsregister vinden.
  • Nadenken over de manier waarop u de bekwaamheden van uw medewerkers beter kan inzetten om zo uw eigen taken beter te organiseren.
  • Werken aan tijdsbeheer.
  • De belangrijkste partners met wie u constructieve relaties kan opbouwen identificeren en de nodige instrumenten leveren om die relaties op lange termijn te blijven onderhouden.

Programma

Duur: 5 halve dagen

  • Diagnostiek van de diversiteit van de functie en de manier waarop die aangepakt wordt.
  • Analyse van stresserende situaties die spanningen met zich mee kunnen brengen.
  • Identificeren van de beeldvorming die aan de basis ligt van uw gedragingen in dit soort situaties.
  • De manier waarop ik bij voorkeur functioneer en het effect daarvan op mijn manier van werken en mijn professionele relaties (vertrekkend vanuit HBDI).
  • Mijn werkorganisatie: zones open voor anderen, afgeschermde zones. Hoe deze zones optimaliseren? Hoe de logica achter mijn functionering beter communiceren aan mijn belangrijkste gesprekspartners?

Op basis van observaties uit de eerste drie sessies: samenvatting, balans van de effecten, uitdieping van bepaalde situaties.

Methode

Elke sessie werkt rond een specifiek en vooraf bepaald thema en eindigt met het bepalen van acties die vóór de volgende sessie genomen moeten worden. Deze acties worden tijdens de volgende sessie beoordeeld. Met of zonder HBDI.

Doelpubliek

Iedereen die interesse toont in het thema.

Plaats van opleiding: 
In het bedrijf zelf of in de lokalen van de OneManagement.
Aanvraag offerte
© Onemamagement