SenseCare® : behandeling van burn-out in de onderneming

Strijd tegen professionele uitputting of burn-out

Doelstellingen

Begeleiding van bedrijven en werknemers bij de bestrijding van burn-out

Programma

Modulaire aanpak in functie van de realiteit en de doelstellingen van de onderneming.
SenseCare is een multidisciplinaire benadering die aangepast wordt aan de specifieke eigenheid van elke situatie.
SenseCare intervenieert op 3 niveaus :

1. Preventie

SenseCare zorgt voor de sensibilisering van de hiërarchische lijn, het management en de werknemers met als doel hen aan te leren hoe ze bij zichzelf of bij de leden van hun team de waarschuwingssignalen van stress of burn-out kunnen herkennen.
De sensibilisering gebeurt in de vorm van thematische workshops.

2. Opsporing

Vroegtijdige opsporing verhoogt de kansen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen gevoelig. SenseCare stelt tools ter beschikking van de onderneming voor diagnose en zelfdiagnose van de tekenen van een burn-out. Deze krachtige online tools werden ontworpen door psychologen die zich specialiseren in burnout.

3. Behandeling

Een multidisciplinaire behandeling kan de kansen op werkbehoud gevoelig verhogen of, bij ongeschiktheid, de werkhervatting in betere omstandigheden laten plaatsvinden.

De begeleiding wordt verzorgd door psychologen en artsen die zich specialiseren in burn-out en consultants in professionele oriëntatie aangevuld door diëtisten, sofrologen, kinesitherapeuten, sociale assistenten, ...

Methode

  • Sensibilisering van de hiërarchische lijn, het management en de werknemers.
  • Thematische workshops.
  • Diagnose en zelfdiagnose van de tekenen van een burn-out.
  • Afhankelijk van de diagnose en de ernst van de aandoening, biedt SenseCare drie types behandelingen.

Energy balance
• Voor ondernemingen die een werknemer hebben geïdentificeerd met de eerste tekenen van burn-out.
• Doelstellingen : opnieuw energie verschaffen doornieuwe prioriteiten te bepalen..
• Programma « ENERGY BALANCE » : 6 coachingsessies (1.30 uur), verzorgd door een gespecialiseerde psycholoog in de onderneming .
Back on track
• Voor ondernemingen die een werknemer hebben met de eerste tekenen van burn-out in combinatie met een reële gedragsverandering.
• Doelstellingen : de werknemer helpen om zijn vroegere gesteldheid terug te vinden. De werknemer de tools aanreiken om burn-out te vermijden.
• Programma « BACK ON TRACK » : 15 behandelingsuren met medischpsychologische begeleiding, coaching en collectieve lessen
Deep breath
• Ondernemingen die een werknemer hebben die alle symptomen van burnout vertoont inclusief gedragsverandering en verslechtering van de prestaties.
• Doelstellingen : De werknemer die gestopt is met werken beschermen of helpen genezen bij arbeidsongeschiktheid.
• Programma « DEEP BREATH » : 22 behandelingsuren met medischpsychologische begeleiding, coaching, collectieve lessen, sociale ondersteuning en professionele oriëntatie.

Doelpubliek

Elk bedrijf getroffen door burn-out.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI/OneManagement.

Download de brochure

Aanvraag offerte
© Onemamagement