Burn-out: re-integratie van de medewerkers

Reïntegratie van werknemers na burn out.

Doelstellingen

 • Burn-out en de effecten ervan beter begrijpen
 • De verschillende stappen doorlopen
 • De gesprekken na terugkeer systematiseren
 • Sensibiliseren over het opvolgen van de werknemer bij zijn reïntegratie
 • Praktische fiches opstellen om de verantwoordelijke te helpen om te gaan met de burn-out (tijdens en nadien)

Programma

Duur: 1 dag

 • Burn-out leren kennen (presentatie en interactieve discussies)
 • Hoe contact houden tijdens de afwezigheid?
 • Het gesprek na de burn-out: er een constructief moment van maken
 • Voorbereiding van het team op de terugkeer van een medewerker na een burn-out
 • Begeleiding van de werknemer
 • Synthese van goede praktijken

Methode

Interactieve discussies en oefeningen met ensceneringen.

Doelpubliek

Module gericht op de hiërarchische lijn.

Plaats van opleiding: 
In het bedrijf zelf
Aanvraag offerte
© Onemamagement