Absenteïsme en welzijn: een tweeledige aanpak

 

THEMA

Absenteïsme in uw organisatie begrijpen om het onder controle te krijgen, rekening houdend met de realiteit op het terrein en de ervaring van de werknemers.

DOELSTELLINGEN

 • Het fenomeen absenteïsme en de effecten ervan op de organisatie begrijpen.
 • De specifieke oorzaken van de realiteit van de werknemers begrijpen.
 • Nadenken over hoe daarop in te spelen met een preventiebeleid.
 • Beschikken over concrete tools om absenteïsme te voorkomen.
 • Beschikken over praktische tools om op een gepaste manier te reageren wanneer de organisatie geconfronteerd wordt met het fenomeen.
 • Nadenken over het opstellen van een individueel (werknemer) of collectief (managers, teamleiders, directiecomité...) actieplan.

PROGRAMMA

Duur: 2 dagen.
Inhoud van de opleiding:

 • Dag 1: het fenomeen leren kennen en de bedrijfsspecifieke factoren identificeren.

- Hoe definiëren we absenteïsme?
- Hoe berekenen we de graad van absenteïsme?
- Wat zijn de oorzaken van absenteïsme?

 • Dag 2: gericht voorkomen en handelen.

De zes belangrijkste drijfveren voor actie:
- Regels en sancties.
- Beheer en organisatie van het werk.
- Management.
- Sociale dialoog.
- Culturele drijfveer.
- Communicatie-instrument om gesprekken te voeren.

METHODE

 • Documentatie.
 • Interactieve methode: casestudy's.
 • Rollenspelen.

DOELPUBLIEK

Managers (proximity managers, middle managers, top managers) of werknemers.

INTERVENTIEPLAATS

Dag 1: in de onderneming of op afstand - Dag 2: in de onderneming.

 

Demande d'offre
© Onemamagement