Telewerk invoeren in een onderneming/organisatie

Interventieniveau: Organisatie

Interventiepijler: Operationeel - People management

In welke mate is telewerk een manier om werk te organiseren die heilzaam is voor de strategie van de onderneming/organisatie en de medewerkers? Of dit nu kadert in het crisisbeheer door Covid-19 of niet, telewerk invoeren of generaliseren mag geen kwestie van improvisatie zijn. Elk telewerkbeleid moet goed voorbereid en doordacht zijn, zowel op materiaal vlak als wat het menselijke aspect betreft. Het is essentieel te bepalen waarom telewerk ingevoerd wordt; wat te doen (of niet) om telewerk tot een duurzaam succes te laten uitgroeien; en hoe het implementeren; rekening houdend met de specifieke kenmerken en de cultuur van de onderneming.

Inhoud:

 • De vinger leggen op vooroordelen over telewerk en ze uit de wereld helpen
 • De (uiteenlopende) filters herkennen waarlangs ieder individu telewerk bekijkt om ze daarna makkelijker te kunnen ontcijferen  
 • Bepalen op welke behoeften telewerk inspeelt en de doelstellingen ervan:
  • voor de organisatie
  • voor het management
  • voor de medewerkers
 • Reserves formuleren
 • Te vermijden valkuilen opsporen
 • Voordelen en nadelen opsommen
 • Concrete behoeften identificeren om telewerk in te voeren samen met al dan niet beschikbare middelen
 • De ideale formule uitdenken tussen telewerk en werk ter plaatse en dit bepalen:
  • Door zich bewust te zijn van de voordelen en de beperkingen van elke werkorganisatiemodus
  • Door de vrijheid verleend/te verlenen aan werknemers duidelijk te omschrijven en er de perimeter van bepalen
  • Door de managementwijze te herdenken en die aan te passen aan het telewerkbeleid
  • Door de verwachte reporting en de voorwaarden ervan te preciseren voor telewerk én voor werk op kantoor
  • De communicatiestrategie uitwerken

Doelpubliek: Besluitvormers/HR

Voorwaarden: consultancy duur overeen te komen, op basis van een uurtarief

Demande d'offre
© Onemamagement