Workshop : Hoe telewerk optimaal beleven ?

THEMA

U neemt drie uur de tijd - met individuele momenten en momenten voor uitwisseling - om stil te staan en na te denken over uw levenskwaliteit bij telewerken.

 DOELSTELLINGEN

  • Een stand van zaken opmaken over de huidige situatie.
  • Die zaken bepalen waar verbetering mogelijk is.
  • Concrete actiepistes uitwerken en plannen die u onmiddellijk kunt toepassen na afloop van de workshop.

PROGRAMMA

Duur : 3 uur.

Inhoud van de opleiding:

  • Stand van zaken met behulp van een «SWOT»-tool.
  • Het probleem overstijgen door het eigen vermogen tot actie te bepalen met behulp van de cirkels van invloed.
  • Oplossingenuitwerkenenconcreteactiesplannenindeeigenzonevancontrole.

METHODE

  • AReflexieveenparticipatieveworkshop.
  • Individuelemomentenenmomentenvanuitwisselinginkleineengrotegroepen.
  • Enkelekortetheoretischebijdragen.

DOELPUBLIEK

Elke medewerker.

INTERVENTIEPLAATS

ofwel ter plaatse ofwel op afstand.

Aanvraag offerte
© Onemamagement