Welzijn en preventie van absenteïsme: onlosmakelijk verbonden in Covid-19 crisis

Niveau: Organisatie - Groep - Individu

Pijler: Operationeel en people management

Doelstellingen:

 • Van preventie en beheersing van absenteïsme een managementkwestie maken, i.e. de hiërarchische lijn bewust maken en responsabiliseren voor de impact die ze kan hebben op absenteïsme.
 • Verbanden leggen tussen absenteïsme, welzijn en motivatie in een positief en constructief klimaat.
 • Betere kennis opdoen rond de problematiek van absenteïsme, de onderliggende mechanismen en de hefbomen om het te bestrijden.
  • Leren om de specifieke oorzaken in de periode na de crisis te identificeren en daarop inspelen om een preventiebeleid te voeren en de “verzuimdrempel” te beperken
  • De rol bepalen van managers bij de problematiek van absenteïsme: hun opdracht en de grenzen van hun interventie.
  • Vaardigheden inzake people management ontwikkelen om te kunnen begeleiden en gesprekken te voeren voor, tijdens en na de afwezigheid van een medewerker.

Programma:

 • Wat is welzijn in teams?
 • Hoe definiëren we absenteïsme?
 • Hoe berekenen we de graad van absenteïsme?
 • Wat zijn de oorzaken van absenteïsme: organisatorisch en individueel
 • Wat is de rol van de onderneming/organisatie en van de manager inzake absenteïsme en welzijn op het werk
 • De belangrijkste hefbomen tot actie: het interne organisatorische beleid; de manager-coach; de interpersoonlijke communicatie tussen de manager en zijn medewerkers
 • Gesprekken ter preventie en beheersing van absenteïsme: voor, tijdens en na de afwezigheid
 • Optioneel: re-integratietraject van een werknemer die lange tijd afwezig was

Methode:

 • Theoretische bijdragen
 • Collectieve denkoefeningen en uitwisselingen
 • Rollenspelen
 • Casestudy’s
 • Communicatietools en oefeningen ter integratie

Doelpubliek: Managers en HR

Voorwaarden: Ter plaatse: 2 dagen + 1/2 dag na 5 à 6 weken op het re-integratietraject (optioneel)

Aanvraag offerte
© Onemamagement