Troeven en uitdagingen van ervaren werknemers (45 jaar en meer)

 

THEMA

Oudere en vaak ook meer ervaren werknemers zijn een belangrijke troef voor de onderneming. Want ze hebben interessante vaardigheden, expertise en ervaring in handen.
Door de evolutie van de sociaaleconomische en de werkomgeving kunnen deze werknemers vragen of twijfels krijgen en kunnen ze zelfs uit balans raken. De werkbelasting kan uitputtend werken en de motivatie zo sterk wisselen dat men twijfelt aan het eigen nut en zich niet genoeg gewaardeerd voelt...
De opleiding zal helpen om te bepalen wat ervaren werknemers motiveert en demotiveert om ze opnieuw zingeving en energie te verschaffen.
Deze cursusdag past in het kader van de toepassing van CAO 104.

DOELSTELLINGEN

  • Inzicht krijgen in de toekomst en de evolutie van de werkomgeving.
  • Bewustwording van eigen houdingen, reacties, troeven en behoeften bij verandering.
  • Welzijn en motivatie in de hand werken en ervaren werknemers waarderen.
  • Specifieke behoeften bij eindeloopbaan opsporen, hoe erop inspelen en de daadkracht van elk persoon verstevigen om erop in te spelen.

PROGRAMMA

Duur: 1 dag.
Inhoud van de opleiding:

  • Mensen ouder dan 45 jaar: hun troeven, hun valkuilen

- Hoe beleven ze hun leeftijd?
- Wat motiveert/demotiveert ervaren generaties.
- Leren uit het verleden, uit ervaringen.
- De vaardigheden en middelen die mettertijd zijn opgebouwd.
- Gewaardeerd worden in beroepscontext.
- Moeilijkheden en risico's verbonden met leeftijd.

  • Hoe zich inleven in een veranderende werkomgeving?

- De aard van de veranderingen waarmee je geconfronteerd wordt of zal worden.
- De spontane voorstellingen die je maakt en reacties die je hebt bij verandering.
- De angsten.
- De troeven bij verandering. Wat ervaring kan bijbrengen.
- Perspectieven. Hoe het vervolg en het einde van de loopbaan bekijken en erop anticiperen?
- De behoeften om het vervolg en einde van de loopbaan goed te doorstaan?

METHODE

Participatieve methode, apart en samen nadenken, uitwisseling van ervaringen.

DOELPUBLIEK

Werknemers ouder dan 45 jaar (mogelijk in het kader van CAO 104) - manager geconfronteerd met de problematiek - elke persoon belast met human resources.

INTERVENTIEPLAATS

Huren van een zaal afhankelijk van de gekozen regio of in de onderneming. Ter plaatse.

Aanvraag offerte
© Onemamagement