Trainer worden

 

THEMA

«Train the trainer».

DOELSTELLINGEN

 • Kennis vergaren en verbeteren rond de vaardigheden om volwassenen te trainen.
 • De juiste instelling als trainer/facilitator ontwikkelen: zich bewust zijn van de eigen krachten en verbeteringspunten verbonden met de functie als trainer/facilitator.
 • Technieken/tools en kundigheid om volwassenen op te leiden.
 • Experimenteren met en testen van de eigen kennis, capaciteiten en houding om vaardigheden te ontwikkelen als trainer/facilitator.

PROGRAMMA

Duur: 3 dagen.
Inhoud van de opleiding:

 • Domeinen, stijlen en leermethoden: leerproces bij volwassenen en methoden.
 • Uitwerking en structuur van een opleiding:

- De opleidingsbehoeften bepalen.
- De pedagogische doelstellingen bepalen.
- Het verloop uitwerken in functie van vooraf bepaalde doelstellingen, rekening houdend met de deelnemers en hun leertempo.
- Een kader schetsen.
- Hulpmiddelen gebruiken.
- Een opleiding beoordelen.

 • Houding en gedrag van de animator/trainer:

- Functies van de animator.
- Een vertrouwensrelatie opbouwen en een band bewaren met de groep.
- Omgaan met de groepsdynamiek en ieder individu in de groep betrekken.
- Zin geven aan de communicatie door die op te bouwen vanuit de ervaring, het taalgebruik en de invullingen van de cursist.

 • Aanpassing aan het publiek en omgaan met «moeilijke» deelnemers:

- Communiceren met alle deelnemers.
- Verschillende pedagogische methodes gebruiken en diverse waarnemingskanalen aanspreken bij de cursisten.
- Omgaan met moeilijke en weerbarstige deelnemers.
- Onvoorziene omstandigheden opvangen.

 • Experimenteren en micro-teaching: rollenspel in een reële situatie en feedback.

METHODE

 • Praktijkoefeningen en rollenspelen.
 • Experimenteren met animatietechnieken.
 • Theoretische bijdragen.

DOELPUBLIEK

Trainers (zelfs sporadisch) – HR-medewerker belast met opleiding.

INTERVENTIEPLAATS

Huren van een zaal afhankelijk van de gekozen regio of in de onderneming.
(Mogelijkheid tot een mix ter plaatse/op afstand - op aanvraag)

Aanvraag offerte
© Onemamagement