Projecten leiden en beheren

 

THEMA

Een project opstarten, leiden, beheren en evalueren.

DOELSTELLINGEN

• Aanknopingspunten en een gemeenschappelijke taal ontwikkelen rond methodologie en projectbeheer.
• Projectdragers een theoretische bagage meegeven: methodologische en analysemiddelen voor het ontwikkelen, opbouwen, plannen, opvolgen en evalueren van kwaliteitsvolle projecten.
• De projectdragers uitrusten met praktische bagage: concrete methoden en middelen om projecten in teams te concretiseren en ze bij de begunstigden van het project kenbaar te maken in een veranderende context.

PROGRAMMA

Duur: 1 dag.
Inhoud van de opleiding:
Van behoeftebepaling tot afsluiting: een lus met de verschillende projectfasen.

  • Analyse van de behoeften:

- Volledige analyse van de situatie. Tools om sterktes en zwaktes te analyseren.
- Identificatie van de betrokken spelers en hun uitdagingen.
- I dentificatie van de risico's.
- I dentificatie van de middelen.
- Definitie van de doelstellingen en prioriteiten.

  • Planning:

- Opsplitsen van het project in activiteiten en fasen.
- Anticiperen op moeilijkheden, vertragingen...
- Verduidelijking van verantwoordelijkheden, rollen en besluitvorming.
- Implementatie.

  • Evaluatie:

- Types evaluaties.
- De criteria bepalen om een project te doen slagen, kwantitatief en kwalitatief, en de doelstellingen definiëren.
- Beoordeling van de vereiste kwaliteit en het behalen van de doelstellingen.

  • Communicatie in de loop van het project:

- I nformeren over het verloop van het project. Wie, wanneer, hoe en waarom?
- De partners betrokken houden tijdens het volledige verloop van het project.
- Het project promoten in de instelling.

METHODE

  •  Methodologische hulpmiddelen en aanknopingspunten.
  • Leders individuele werk bij een van de eigen projecten.
  •  Ontdekken van en experimenteren met tools en methoden.
  • Werken in kleine groepjes en samen nadenken.

DOELPUBLIEK

Projectleiders, managers, projectassistenten, elke persoon die in projectmodus dient te werken.

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming of op afstand..

Aanvraag offerte
© Onemamagement