Preventie en beheersing van absenteïsme tijdens en na de Covid-19 crisis

Context:

De Covid-19 crisis vergde van vele werknemers extra inspanningen of een ander soort inspanningen. Of het nu is om de crisis rechtstreeks of onrechtstreeks te beheersen bij het uitoefenen van hun beroep, om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en in te voeren, om het eigen werk en de eigen rol te herdefiniëren of om de zorg voor de kinderen te combineren met het beroepsleven, elke medewerker moest extra inspanningen leveren en zich heel flexibel en wendbaar opstellen.

Die extra energie nodig om de crisis te doorstaan en de ernst van de situatie worden pas nadien duidelijk, wanneer alles geleidelijk weer “normaal” wordt en ieder terugkeert naar de vertrouwde dagelijkse werkomstandigheden en werkbelasting of projecten en dossiers opneemt die bleven liggen.

Bij het einde en na afloop van de crisis is een toename van het absenteïsme te verwachten.

Doelstellingen:

  • Het fenomeen absenteïsme begrijpen en de invloed ervan op de organisatie/onderneming
  • De problematiek van het absenteïsme bekijken vanuit het oogpunt welzijn en wisselende motivatie
  • De specifieke oorzaken van absenteïsme leren bepalen en ze in verband brengen met de realiteit van werknemers bij het einde van en na de crisis
  • Nadenken over een intern actieplan om een preventiebeleid te voeren
  • Over concrete hulpmiddelen beschikken om absenteïsme te voorkomen en te beheersen en helpen om opnieuw energie en motivatie te krijgen

Interventietypes:

  • Training voor Managers
  • Coachingsessies voor managers (op aanvraag)
  • Werkgroepen (1 of meerdere beroepen) voor medewerkers (op aanvraag)
© Onemamagement