Organisatorische en governance-audit

 

THEMA

Optimalisering van de organisatie- en besluitvormingsmodellen van de onderneming.

DOELSTELLINGEN

 • De coherentie van het organisatiemodel van de onderneming analyseren in het licht van de doelstellingen van de organisatie:

- Criteria bij de keuze van het organisatiemodel.
- Coherentie van het organigram.
- Compatibiliteit van de businessmodellen met het organigram.
- Duidelijkheid over de perimeter van de voornaamste functies.

 • De efficiëntie van de bestaande besluitvormingsmodellen evalueren : eenvoud, vlotheid, legitimiteit bij de betrokken partijen.

- Samenhang en complementariteit van de besluitvormingsorganen.
- Ingevoerde coördinatiemechanismen.
- Meten van de efficiëntie van de besluitvorming en opvolging van de actie.
- Communicatiecircuits voor de beslissingen.
- Aanvaarding van het besluitvormingsmodel door de voornaamste actoren.

 • Een organisatiemodel opstellen dat aansluit bij de uitdagingen van de onderneming:

- Herziening van het organigram.
- Bepalen van de perimeter van de functies.
- Verbeteren van de besluitvormingsinstanties en coördinatiemechanismen.
- Vaststellen van de succesvoorwaarden.
- Een actieplan opstellen.

 • De besliste wijzigingen doorvoeren:

- Helpen bij de besluitvorming over het nieuwe model vertrekkende van de geformuleerde voorstellen.
- Opstellen van een communicatieplan voor de betrokken actoren.
- Begeleiding van de werkgroepen die werden opgericht voor het opstellen van nieuwe modellen.

PROGRAMMA

Duur: varieert afhankelijk van de klant.

METHODE

 • Identificatie van de opdrachtgevers van de missie.
 • Bepalen van de precieze perimeter van de missie.
 • Volledige documenterende analyse: basisdocumenten, organigram, beschrijving van de functie, reglement van interne orde, pv's van instanties.
 • Diepte-interviews met de hoofdactoren van de organisatie en de besluitvormingsinstanties.
 •  Opstellen van een samenvattend verslag in twee delen: opmerkingen - aanbevelingen.
 • Samenwerken met de opdrachtgever aan de aanbevelingen.
 • Opstellen en uitvoeren van een communicatieplan.
 • Begeleiding bij de uitvoering.

DOELPUBLIEK

Ondernemingen betrokken bij herstructureringen, Fusie van ondernemingen, Ondernemingen die geconfronteerd worden met kostenbesparende operaties, Ondernemingen met een nieuw businessmodel,
Ondernemingen die van organisatiemodel willen veranderen.

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming zelf.

Aanvraag offerte
© Onemamagement