Organisatorische audit

Optimalisering van organisatiemodellen

Doelstellingen

  • Functionele stoornissen of incoherenties van het bestaande organisatiemodel identificeren
  • Op basis van de analyse van het bestaande organisatiemodel voorstellen doen voor verbetering en optimalisering
  • Organisaties begeleiden die geconfronteerd worden met organisatorische veranderingen

Programma

Duur: varieert afhankelijk van de behoeften

Methode

  • Analyse van de behoeften in samenwerking met de klant
  • Analyse van de objectieve gegevens door middel van documentatie gevolgd door kwalitatieve interviews (centrale actoren met betrekking tot de vooraf geïdentificeerde behoeften)
  • Stand van zaken en voorstellen (verslag) voor een besluitvormend en organisatorisch model
  • Presentatie van voorstellen aan de opdrachtgever

Doelpubliek

Bedrijven betrokken in herstructureringen, fusies, kostenbesparende operaties, ondernemingen die hun organisatorische model wensen te optimaliseren.

Plaats van opleiding: 
In het bedrijf zelf
Aanvraag offerte
© Onemamagement