Opnieuw samen werken en samen leven Teamdynamiek na de lockdown/Covid-19 crisis

Context:

Sinds maart heeft de Covid-19 crisis de organisatie en het dagelijks functioneren van alle teams op meerdere vlakken overhoop gegooid.

Leder beleefde de lockdown- en crisisperiode op zijn/haar manier. Ieder reageerde anders afhankelijk van de privésituatie, de leefomgeving, de aard van het beroep, de eigen mogelijkheden, de motivatie, de gezondheidstoestand… maar ook in functie van de favoriete werkwijze. Voor sommigen waren de veranderingen een buitenkans, voor anderen een bron van isolement of van stress. Binnen hetzelfde team kunnen de zaken heel anders ervaren en aangevoeld worden en dat kan heel wat onbegrip en spanningen veroorzaken.

Voor vele werknemers is de norm plots telewerk geworden, iedereen was ietwat geïsoleerd zonder rechtstreekse band met collega’s of de overste. Je kon enkel met virtueel communiceren informatie delen en de continuïteit in het werk verzekeren maar toch waren er beperkingen: misverstanden, afstand en gevoel van eenzaamheid, verergeren van bestaande spanningen die moeilijk op afstand op te lossen zijn…

Voor werknemers in de “essentiële” sectoren werden de samenwerkingen en directe contacten intenser maar wel in de context van een gezondheidscrisis die stress en vermoeidheid creëert, zowel individueel als collectief.

Afhankelijk van de sector of de opdracht was er ook een impact op de werklast: te veel werk voor de enen en niet genoeg voor de anderen. In beide situaties rijzen vragen over de eigen plek en die van anderen, in een team of in de onderneming. De werkorganisatie is halsoverkop herdacht waardoor ieders rol snel veranderde: sommigen liepen in de kijker, terwijl anderen in de schaduw traden.

De corona-exit en de geleidelijke terugkeer naar de werkplek zijn een echte kans om even stil te staan bij de werking van het team, opnieuw evenwicht te vinden en de hechtheid te verstevigen.

Doelstellingen:

  • Tijd nemen om te stoppen, na te denken en afstand te nemen na de lockdown/crisisperiode
  • De reacties en behoeften van elk teamlid begrijpen en ontcijferen
  • Beter communiceren in team, weer banden smeden, opnieuw samenleven  op het werk
  • Pistes uittekenen om beter samen te werken in de nieuwe context

Interventietypes:

  • Teambuilding met HBDI-model
  • Workshop in team
  • Opleiding of Workshop in team “Interpersoonlijke relaties verbeteren of verrijken via aangepaste communicatie”
© Onemamagement