SenseCare aangesteld als dienstverlener voor het pilootproject rond burn-out van FEDRIS

Burn-out begeleidingstrajecten

In januari 2019 start FEDRIS het pilootproject voor begeleiding bij preventie van burn out, bepaald door het KB van 7 februari 2018. OneManagement werd, in het kader van de SenseCare-benadering, door FEDRIS aangesteld als officiële partner.

Het Koninklijk Besluit van 7 februari 2018 bepaalt de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk. Dit pilootproject wordt voorgesteld in de Wetgevende nota van het CEDIOB.

Concreet kiest FEDRIS 2 types dienstverleners om de begeleidingstrajecten te concretiseren:

  • "Burn-outbegeleiders" die de begeleidingstrajecten coördineren
  • "Begeleiders van individuele sessies" die sommige aspecten van het begeleidingstraject dienen te verzorgen.

De leden van het SenseCare-team van OneManagement werden gemandateerd door FEDRIS als burn-outbegeleiders en als begeleiders van individuele sessies, dit op basis van hun professionele profiel goedgekeurd door het Beheerscomité van FEDRIS.

Onze SenseCare-dienstverleners zullen volgende activiteiten kunnen uitvoeren die passen in het begeleidingstraject:

  • Sessies voor de diagnose
  • Sessies "Stress- en werkkliniek"
  • Psycho-educatieve sessies om informatie te bieden over het thema "welzijn-gezondheid", zoals stressbeheersing en levenshygiëne.
  • Sessie ter voorbereiding van de werknemer op een multidisciplinaire vergadering binnen zijn onderneming.
  • Individuele sessies ter psychologische ondersteuning en begeleiding volgens de lichamelijke en/of cognitief-gedragsmatige benadering.
  • Sessies ter opvolging
  • Sessies voor professionele heroriëntatie, wanneer een werkhervatting binnen de onderneming onmogelijk blijkt te zijn.

Meer informatie

 

© Onemamagement