Mini Audit rond Governance en lessen leren tijdens de Covid-19 crisis

Interventieniveau: Organisatie

Interventiepijler: Operationeel en people management

Governance - of noem het “goed bestuur” - moet vanaf het begin goed doordacht worden voor de hele organisatie. De idee is om zowel impact te hebben op groepen (teams-managers-besluitvormers) als op individuen (werknemers-manager).

Door het vastleggen van een modus operandi maakt governance de organisatie meer coherent en homogeen. Door regels vast te leggen en ze te communiceren verhoogt governance het vertrouwen dat de medewerkers hebben tegenover hun werkgever en hun organisatie Dat lukt enkel als die laatste wel degelijk werkt zoals gezegd, het zogenaamde “Walk the Talk”.

In tijden van crisis, in het oog van de storm, kunnen besluitvormers eerder toevlucht nemen tot korte ketens:

  • Door de analysetijd vóór het nemen van beslissingen weg te laten
  • Door de tijd voor het top-down en bottom-up doorgeven van informatie en dus het aantal tussenpersonen te beperken
  • Door dichter bij het terrein en de vele veranderingen te staan om onzekerheden op te vangen die in crisistijd talrijk en onafwendbaar zijn

Het is aangewezen om afstand te nemen en te bekijken of die governance wel pertinent is, liefst zo snel mogelijk en zeker zodra de crisis voorbij is.

Was de organisatie wendbaar genoeg?

Is de besluitvorming aangepast? Wat waren de resultaten na het toepassen van de besluiten? Welke zaken werden bijgestuurd en welke niet? Wat was de plek van de werknemers tijdens de crisis?

Alle ondernemingen en organisaties zullen anders uit de Covid-19 crisis komen. Er zal een “voor” en een “na” zijn.

Die en vele andere vragen beantwoorden is de eigen organisatie de kans geven om de crisis en zijn bedreigingen om te buigen en een opportuniteit om duurzaam te evolueren in een dynamiek van verbetering.

Doelpubliek:Besluitvormers/HR

Voorwaarden:consultancy met duur te bepalen, op basis van een uurtarief

Aanvraag offerte
© Onemamagement