Mijn vergaderingen resultaatgericht leiden

 

THEMA

Vlot leiden van vergaderingen met resultaten.

DOELSTELLINGEN

 • Een vergadering voorbereiden door vragen te stellen over doelstelling, deelnemers, methode, praktische aspecten.
 • De verschillende fasen van een vergadering begrijpen: van voorbereiding tot follow-up. Structuur geven aan de vergadering.
 • Werken aan de kundigheid en de instelling om een vergadering te leiden, afhankelijk van de doelstelling en de deelnemers.
 • Zich concreet uitrusten om met meer gemak vergaderingen te leiden en creatieve technieken te gebruiken.

PROGRAMMA

Duur: 1 dag.
Inhoud van de opleiding:

 • Een vergadering voorbereiden:

- Welke vergadering voor welke doelstelling? Werkvergadering, informatievergadering, brainstormvergadering, overlegvergadering...
- Wie moet aanwezig zijn?
- Welke methodologie?
- Welke praktische aspecten?
- Welke rollen voor de groepsleider? Functies voor produceren, faciliteren en reguleren.

 • De vergadering structuur bieden:

- Opening en inclusie.
- Verloop en volgorde.
- Afsluiting, communicatie en volgende stappen.
- Follow-up: toezien op de fasen na de vergadering en de follow-up van de besluiten.

 • Een vergadering leiden:

- Interactieve, ludieke en/of creatieve tools en technieken ontdekken.
- Elke deelnemer uitnodigen om het woord te nemen, te participeren in een vergadering, nieuwe ideeën aan te brengen.
- Leren om te gaan met interactie en ze in goede banen leiden met focus op de doelstelling van de vergadering.

METHODE

 • Theoretische aanknopingspunten.
 • Rollenspelen.
 • Ontdekken van en experimenteren met tools en methoden.
 • Uitwisselingen.
 • Individuele en collectieve denkoefening.

DOELPUBLIEK

Elke persoon die vergaderingen moet leiden.

INTERVENTIEPLAATS

Huren van een zaal afhankelijk van de gekozen regio of in de onderneming. Ter plaatse of op afstand.

Aanvraag offerte
© Onemamagement