Mijn tijd en prioriteiten beheren voor een sterkere persoonlijke ontwikkeling

 

THEMA

Mijn persoonlijke ontwikkeling hangt af van mijn beschikbare tijd. Mijn beschikbare tijd hangt af van mijn verhouding tot tijd, mijn persoonlijke keuzes en mijn eigen organisatie.

DOELSTELLINGEN

 • De huidige verhouding tot tijd, werkorganisatie en evenwicht werk & privéleven analyseren.
 • Vaardigheden ontwikkelen om prioriteiten te stellen en te plannen om zo het eigen welzijn op het werk te verbeteren.
 •  De voornaamste eigen behoeften identificeren en voorzieningen treffen om de eigen tijd te beheren in functie van beperkingen en middelen.

PROGRAMMA

Duur: 1 dag.
Inhoud van de opleiding: mijn werkwijze voor tijdsbeheer begrijpen en in vraag stellen.

 • De vinger leggen op de valkuilen in mijn tijdsbeheer. Model van stemmetjes uit het verleden.
 • Begrijpen wat uitstelgedrag over me vertelt.
 • Begrijpen hoe anderen omgaan met tijdsbeheer.
 • Mijn behoeften en middelen identificeren voor een evenwicht werk & privéleven.
 • Duidelijke en haalbare doelstellingen definiëren.
 • Wat belangrijk/dringend is analyseren/onderscheiden via de matrix van Eisenhower.
 • Prioriteiten bepalen.
 • Een takenlijst opstellen en prioriteiten stellen.
 • Tijd kwantificeren.
 • Concrete en praktische instrumenten ontdekken: Pomodoro, Kanban.

METHODE

 • Theoretische modellen en aanknopingspunten.
 • Concrete hulpmiddelen.
 • Zelf nadenken over de eigen verhouding tot tijd.
 • Uitwisselingen.
 • Analyse van situaties en moeilijkheden van deelnemers.

DOELPUBLIEK

Ledereen die de eigen verhouding tot tijd wil begrijpen en zijn/haar tijdsbeheer wil verbeteren voor meer comfort en welzijn.

INTERVENTIEPLAATS

Huren van een zaal afhankelijk van de gekozen regio of in de onderneming. Ter plaatse of op afstand.

Aanvraag offerte
© Onemamagement