Mijn stress beheersen

 

THEMA

Mijn bronnen van stress herkennen en weten hoe die aan te pakken.

DOELSTELLINGEN

 • Het mechanisme van stress begrijpen en het verband leggen met situaties die de deelnemers meemaakten in hun specifieke professionele context.
 • Externe stressfactoren en persoonsgebonden factoren identificeren.
 • De behoeften en middelen identificeren om stress te bestrijden.
 • Goede praktijken rond stresspreventie en stressbeheersing toelichten.

PROGRAMMA

Duur: 1 dag.
Inhoud van de opleiding:

 • Reeks 1: de dynamiek van stress.

- Definitie.
- Mechanismen en modellen.
- Gevolgen van stress.

 • Reeks 2: de oorzaken van stress.

- Organisatorische oorzaken.
- Individuele oorzaken.

 • Reeks 3: hoe stress herkennen?

- Fysieke en gedragssignalen.

 • Reeks 4: hoe stress voorkomen en beheersen?

- Wat zijn mijn eigen hulpmiddelen?
- Hoe opnieuw een evenwicht en een goed gevoel krijgen?
- Welke goede praktijken op persoonlijk en organisatorisch vlak.
- Wie kan me helpen? De actoren bij preventie en hulpverlening.

 •  Reeks 5: persoonlijk actieplan.

METHODE

 • Theoretische uiteenzettingen die elk nieuw cognitief element introduceren.
 • Praktijkoefeningen.
 • Analyse van situaties.

DOELPUBLIEK

Ledereen die interesse toont in het thema.

INTERVENTIEPLAATS

Huur van een lokaal afhankelijk van de gekozen regio of in het bedrijf zelf. Ter plaatse of op afstand.

Aanvraag offerte
© Onemamagement