Individuele behandeling

4 formules aangepast aan ieder individu

Een multidisciplinaire benadering kan de kansen op werkbehoud gevoelig verhogen of, bij arbeidsongeschiktheid, de werkhervatting in betere omstandigheden laten plaatsvinden.

Afhankelijk van de ernst van de aandoening biedt SenseCare vier types behandelingen.

Die begeleiding gebeurt door psychologen en artsen gespecialiseerd in burn-out, consultants in professionele oriëntatie aangevuld met diëtisten, sofrologen, kinesitherapeuten, sociale assistenten…

ENERGY BALANCE

ENERGY CARE

BACK ON TRACK

DEEP BREATH

Medisch-psychologische diagnose (arts 1h - klinisch psycholoog 1h)

 9 u.

 12u

 13u

 20u

Voor wie?

Voor wie?

Voor wie?

Voor wie?

Bedrijven die een werknemer hebben geïdentificeerd met sporadisch de eerste tekenen van burn-out.

De werknemer voelt zich vermoeid, klaagt over slechte nachten (< 3 per week), klaagt over pijn aan spieren en beendergestel (hoofdpijn, gespannen rug…), heeft opnieuw energie na 1 of 2 vakantieweken.

De werknemer moet de eigen prioriteiten verleggen en wat afstand nemen om leven en werk (work-life balance) te herstructureren.

 

Bedrijven die een werknemer hebben geïdentificeerd met de eerste regelmatig voorkomende tekenen van burn-out, gecombineerd met een wijziging in gedrag en emoties

Tekenen: gevoel van uitputting, Slechte nachten (> 3 per week), pijn aan spieren en beendergestel (geblokkeerde rug…), constant met het werk in gedachten, zowel overdag als ‘s nachts, prikkelbare houding, soms zelfs agressief, raakt zo overgevoelig dat het af en toe tot een tranenuitbarsting komt.
Er doen zich af en toe wat fouten voor: belangrijke informatie vergeten of afspraken missen, berekeningsfouten maken, enz.

De werknemer moet er opnieuw bovenop komen, zowel fysiek als psychologisch

Bedrijven die een werknemer hebben geïdentificeerd met uitgesproken en hardnekkige tekenen van burn-out, gecombineerd met een wijziging in gedrag, emotionele stoornissen en verminderde prestaties

Tekenen:
Op fysiek vlak: fysieke en emotionele uitputting, slechte nachten (bijna allemaal), niet hersteld na de vakantie…

Op cognitief vlak: fouten en vergetelheid, concentratieproblemen, aandachtsverlies, verminderde prestaties
Op gedragsvlak: te veel werken en/of afwezig zijn, isolement
Op emotioneel vlak: verdringen (is zich niet bewust van de eigen toestand), agressief zijn, cynisme

De werknemer moet zich bewust worden van zijn beginnende burn-out om stappen te zetten die vermijden dat de burn-out zich verder ontwikkelt.

Bedrijven met een werknemer die alle tekenen van een burn-out heeft met wijziging in gedrag en sterk verminderde prestaties.

De werknemer beseft het, vraagt om hulp en stelt de zin van zijn werk, zijn competenties en zijn motivatie in vraag.

De werkgever wil vermijden dat de werknemer mogelijk stopt met werken of wil de werknemer die gestopt is met werken begeleiden, zelfs wanneer de terugkeer naar het bedrijf niet zeker is.

Doelstellingen

Opnieuw energie verschaffen door nieuwe prioriteiten te bepalen in professioneel en persoonlijk leven.

Doelstellingen

Helpen om zich bewust te worden van de voortekenen, de nodige instrumenten leveren om te vermijden dat de burn-out zich doorzet.

Doelstellingen

Helpen om zich bewust te worden van een beginnende burn-out en dit te aanvaarden (uit de ontkenningsfase raken) en de gepaste begeleiding op maat bieden om de burn-out te vermijden en te voorkomen dat de werknemer moet stoppen met werken.

Doelstellingen

Begeleiding bij arbeidsongeschiktheid of tijdelijke werkonderbreking; de werkhervatting voorbereiden.

Programma

6 sessies (1u30) of 9 sessies (1u) door een gespecialiseerde psycholoog in de onderneming of een professionele coach

Programma

12sessies (1u) bij een klinisch psycholoog (psychologische begeleiding);

Er kunnen sommige sessies bij een professionele coach georganiseerd worden (+/- 4u)

Programma

13u multidisciplinaire aanpak op maat met 

8u psychologische begeleiding

5u welzijnskuur: 2 uur kinesitherapie, 2 uur voedingsadvies of 2 x 2 uur groepslessen (yoga, mindfulness, workshop dieetleer, rugschool, enz.

Programma

20u aanpak op maat met:

8 tot 12 sessies (1u) medisch-psychologische begeleiding

2 tot 6 sessies welzijnskuur met kine, voedingsadvies, workshops in groep (initiatie mindfulness, yoga, enz.)

2 sessies (1u) sociale ondersteuning

2 tot 6 sessies (1u) professionele oriëntatie met een professionele coach

 

Een offerte aanvragen

Een offerte aanvragen

Een offerte aanvragen

Een offerte aanvragen

© Onemamagement