Hr-consultancy

De HR-expertise van een consultant ter beschikking stellen voor een periode van bepaalde duur.

Doelstellingen

  • Een tijdelijk gebrek aan personeel/expertise verlichten (vervanging voor bevallingsverlof, uitwerken van een strategisch HR-plan, versterking van expertise in de context van verandering …), door operationele HR-taken te uit te voeren (aanwerving, opleiding, opleidingsplan, Business Partner …).
  • De opstart van een project verzorgen vanuit het oogpunt van de uitwerking van de strategie of van de operationalisering.
  • De operationalisering van een project geheel of gedeeltelijk coördineren.
  • Het HR-team versterken/adviseren in een contact van verandering of herstructurering.

Programma

Bepaalde duur, volgens de behoeften van de klant.

  • Analyse van de situatie en de behoeften van de klant.
  • Identificeren van de actoren en bepaling van de reikwijdte van het project.
  • Voorlopige en definitieve evaluaties samen met de klant.
  • Handover naar interne medewerkers.
  • Afsluiting van het project.

Methode

One Management werkt samen met meerdere onafhankelijke meertalige consultants met HR-expertise op verschillende gebieden (operationele experts, managers, experts in strategie). Afhankelijk van de behoeften van de klant worden profielen aangeboden waaruit de klant de expert selecteert die hij nodig heeft om de taak tot een goed einde te brengen. One Management garandeert de opvolging van de kwaliteit door de klant een uniek contactpunt te bieden (de Account
Manager) die de taak superviseert vanuit organisatorisch oogpunt.

Doelpubliek

Elke onderneming die extra HR-expertise nodig heeft.

Plaats van opleiding: 
In de lokalen van OneManagement of in het bedrijf zelf.
Aanvraag offerte
© Onemamagement