Gesprekken voeren

 

THEMA

Gesprekken voorbereiden en voeren met een medewerker: functiegesprekken, ontwikkelingsgesprekken, evaluatiegesprekken, informele gesprekken, bijsturingsgesprekken.

DOELSTELLINGEN

 • Ervoor zorgen dat de verantwoordelijken het systeem om activiteiten te evalueren en te controleren kunnen situeren binnen de instrumenten om hun medewerkers te beheren.
 • Samenwerken met hen om de beste manier te vinden voor een objectief gesprek.
 • Leren om actief te luisteren, emotionele intelligentie en relationeel bewustzijn te ontwikkelen om de kwaliteit van de relatie en de spontaneïteit te verbeteren bij gesprekken.
 • Teamleiders voorbereiden om te reageren op moeilijke situaties.
 • Gewapend zijn voor een duidelijke, assertieve, niet oordelende communicatie.

PROGRAMMA

Duur: 1 of 2 dag(en) (volgens de gewenste mate van verdieping).
Inhoud van de opleiding:

 • Denkoefening over de instrumenten voor teambeheer: voordelen, struikelblokken en gevolgen.
 • Beschrijving van de evaluatieprocedure: van het functioneringsgesprek tot het evaluatiegesprek.
 • Welke plaats neemt het evaluatiesysteem in tussen de andere team management tools? KPI's, informele gesprekken, enz.
 • Instrumenten om een gesprek voor te bereiden.
 • Hoe de respectieve verwachtingen voor de evaluatieperiode bepalen?
 • Het typische verloop van een gesprek - structuur van het gesprek: de uitdrukkingsfase en de actiefase.
 • Vaststellingen formuleren.
 • Verslag van het gesprek.
 • Follow-up van het gesprek.
 • Communicatietechnieken.
 • Mijn medewerker aanmoedigen om te spreken door open vragen te stellen.
 • Luisteren - terugbrengen tot de essentie - herformuleren.
 • Positieve en negatieve feedback geven.
 • Een houding aannemen die dialoog aanmoedigt.
 • Risicoscenario's vermijden.
 • Emotionele reacties controleren.

METHODE

 • Gerichte theoretische bijdragen.
 • Rollenspellen.
 • Oefeningen ter illustratie van fenomenen die verband houden met het leerproces en communicatie.
 • Opdrachten: individueel en in kleine groepjes.
 • Rollenspelen op basis van concrete gevallen aangebracht door de deelnemers of - naargelang de reacties van de groep - door de lesgevers voorbereide en aan de context aangepaste casestudy's. De gevallen die de deelnemers aanbrengen handelen niet over personen maar eerder over situaties.
 • De nadruk zal liggen op situaties die de deelnemers beleefd hebben

DOELPUBLIEK

Managers- beoordelaars– HR-medewerkers.

INTERVENTIEPLAATS

Huren van een zaal afhankelijk van de gekozen regio of in de onderneming. Ter plaatse.

Aanvraag offerte
© Onemamagement