Evenwicht in beroeps/privéleven bij telewerken

Interventieniveau: Individu

Interventiepijler: Operationeel - People management

Doelstellingen:

 • De tevredenheidsindex bepalen en beoordelen van elke levenspijler: privéleven (familiaal/sociaal) en beroepsleven
 • Het evenwicht kunnen beoordelen tussen privé/beroepsleven: de invloed tussen de pijlers in het kader van telewerk

De mogelijkheden en middelen bepalen om het evenwicht te behouden of te herstellen (wanneer dit nodig is)

 • De verschillende professionele aspecten van dit evenwicht bepalen en ermee omgaan: werkomgeving, tijd, werklast, mentale belasting
 • De wijzen van management begrijpen specifiek voor telewerk
 • Autonoom zijn: SMART-doelstellingen bepalen en prioriteiten kunnen stellen

Programma:

 • De subjectieve en veranderende aard van het evenwicht en de tevredenheid van de verschillende levenspijlers (“levensrad”)
 • Mijn risicofactoren identificeren
 • Mijn intrinsieke en extrinsieke mogelijkheden identificeren om tevreden te blijven
 • Mijn welzijn op het werk behouden:
  • Een kwaliteitsvolle pauze inlassen
  • Omgaan met thuiswerken en huishoudelijke en ouderlijke taken
  • Omgaan met de fysieke afstand met collega’s en de  behoefte aan contact
  • Mijn self-management bij telewerk: werkomgeving, tijd, werklast, mentale belasting
  • De relatie tussen mijn manager en ikzelf bij telewerk:
   • Bepalen van mijn autonomiepeil en de verwachtingen van mijn manager
   • Feedback  vragen en geven

Methode:

 • Theoretische aanknopingspunten
 • Uitwisselingen
 • Analyse- en evaluatietools
 • Denkoefeningen - individueel en collectief
 • Casestudy
 • Oefeningen ter integratie

Publiek: medewerkers

Voorwaarden:

Ter plaatse: 1,5 dag. Op afstand 3 x 2 uur: 2 modules van 2u op 1 dag + 1 module van 2u ten laatste binnen de 3 volgende weken (groep van maximum 10 personen).

Aanvraag offerte
© Onemamagement