Coaching

Om een stand van zaken op te maken en in functie hiervan de juiste acties te ondernemen

Coaching was, is en blijft een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Het vormt vaak het onmisbare complement bij het  begeleiden van groepen en kaderleden.

  •     Je loopbaan een nieuwe oriëntatie geven
  •     Je oriënteren bij belangrijke organisatieveranderingen
  •     Complexe projecten tot een goed einde brengen
  •     Specifieke vaardigheden ontwikkelen
  •     Tijdelijke moeilijkheden overwinnen

Onze senior coaches helpen je om een stand van zaken op te maken en in functie hiervan de juiste acties te ondernemen.

Onze coachingstrajecten zijn per definitie persoonsgebonden. De coachee en de opdrachtgever bepalen de doelstellingen in onderling overleg met de coach. We starten met het opmaken van je HBDI-profiel. Inzicht in je denk- en handelvoorkeuren biedt je de mogelijkheid om snel en precies te detecteren waarom bepaalde situaties niet tot het gewenste resultaat of de verhoopte reactie leiden.

  •     Gemiddeld voorzien we vijf individuele sessies van elk drie uur
  •     Het ritme varieert van 1 tot 2 sessies per maand
  •     Mogelijkheid tot observatie op de werkvloer met uitgebreide precieze debriefing.
  •     Samen maken we een balans op van het behaalde resultaat.
  •     We houden na de coaching contact en volgen je evolutie

Alles wat je kan helpen en overeenstemt met je leerstijl is bruikbaar. Bij ons geen dogma’s, geen unieke en onfeilbare methode.
Coaching duur?

Laat ons even vergelijken. Hoeveel dagen klassieke opleiding zou je moeten volgen om het equivalent van 2 tot 3 dagen exclusieve aandacht van een begeleider te krijgen?

© Onemamagement