Advies

Adviesdienten over het functioneren van organisaties

Onze jarenlange ervaring als consultants en het permanente bijscholen laat ons toe een goed inzicht in het functioneren van organisaties te ontwikkelen.

Ons advies strekt zich vandaag uit over de volgende thema's:

 •     Audit van het functioneren van de organisatie
 •     Opstellen en implementeren van een nieuw organigram
 •     Invoeren van HR-systemen zoals bv. functiekaarten, evaluatiesystemen
 •     Competentieanalyse
 •     Opstarten van nieuwe projecten
 •     Strategische opstelling
 •     Waardenanalyse van het bedrijf

De begeleiding kan verschillende vormen aannemen:

 •     Externe analyse onder de vorm van een audit
 •     Persoonlijk advies voor de leidingevenden
 •     Begeleiden van het directiecomitee
 •     Opvolgen van projectgroepen
 •     Teambuilding en-begeleiding

Praat met ons over je plannen, we zoeken samen naar de beste formule.

© Onemamagement