Delegeren op afstand

Interventieniveau: Groep - Individu

Interventiepijler: Operationeel -People management

Doelstellingen:

 • Managers helpen om delegeren op afstand te begrijpen en in de praktijk om te zetten
 • De voordelen van delegeren op afstand ontdekken
 • Managers uitrusten om de belangrijkste uitdagingen van delegeren op afstand in te zien 

Programma:

 • Delegeren vereist duidelijke taal: definitie van delegeren; wat is het – wat is het niet.
 • Waarom delegeren? Voordelen en nadelen.
 • Delegeren als echte management tool
 • Het model voor situationeel management van Hersey en Blanchard en het gebruik ervan bij management op afstand
 • Specifieke kenmerken van delegeren op afstand: wat hebben ze gemeen en waarin verschillen ze met delegeren in situ
 • De risico’s en emoties van delegeren op afstand bepalen en ermee omgaan

Methode:

 • Theoretische aanknopingspunten
 • Ontdekken van tools en methoden
 • Oefeningen ter integratie
 • Uitwisselingen
 • Denkoefeningen - individueel en collectief

Doelpubliek: Managers;

Voorwaarden:

Ter plaatse: 1 dag of

Op afstand 3 x 2 uur: 2 modules van 2u op 1 dag + 1 module van 2u ten laatste binnen de 3 volgende weken (groep van maximum 10 personen).

Aanvraag offerte
© Onemamagement