(De)connecteren: hoe leer je dat?

Hyperconnexie

Het fenomeen digitalisering is niet meer weg te denken: smartphoneverslaving, infobesitas, cyber addiction, permanente beschikbaarheid, cognitieve verzadiging en concentratietekort… De risico’s van hyperconnectie zijn best reëel in ons dagelijks leven, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak (PSR, technostress). De nieuwe werk- en samenwerkingsmodi op afstand, in combinatie met de gezondheidscrisis (telewerk verplicht; toenemend gebruik van technologieën...), maken een behandeling van deze problematiek noodzakelijk.

DOELSTELLINGEN:

 • Begrijpen van het fenomeen van de digitalisering in privé- en beroepswereld
 • Beoordelen van het eigen ‘connectie’-profiel en de impact ervan op verschillende vlakken
 • Inzicht krijgen in de troeven en nadelen van het digitale binnen mijn onderneming en mijn team (inclusief telewerk)
 • Maatregelen invoeren voor een bewuste en evenwichtige connectiviteit

 

PROGRAMMA:

Vóór de opleiding:

Invullen van een vragenlijst (zelfevaluatie) over mijn digitale consumptie.

Tijdens de opleiding:

Het fenomeen van digitalisering  begrijpen

 • Contextuele blik: de factoren begrijpen die hyperconnectie in de hand werken (digitalisering, maatschappelijke waarden, arbeidscontext en individuele motivaties en verslavingen)
 • Definiëren van digitale connectie, hyperconnectie, technostress en infobesitas
 • Overzicht van het wettelijke kader in België.

Status van mijn digitale connectie - welke impact?

 • Welk “connected” type ben jij?
 • De impact meten van hyperconnectie op mezelf, mijn gezondheid (fysiek en mentaal), mijn sociale contacten, mijn waarden en mijn vrijheid.

De digitale en mijn professionele wereld

 • De specifieke context van telewerk onder de loep nemen en de invloed ervan op mijn connectiegedrag.

Mijn digitale detoxplan - Opties voor een evenwichtige connectie

 • Concrete opties voor een evenwichtige connectie
 • Concrete invulling

METHODE:

Vragenlijst zelfevaluatie

1 dag of 2 ½ dag (timing aan te passen naargelang de interne vereisten) interactieve opleiding.

DOELPUBLIEK

Elke medewerker

Indien ter plaatse: groep van 8 tot maximaal 12 personen

Indien op afstand: groep van 6 tot maximaal 8 personen

IINTERVENTIEPLAATS

 • Indien ter plaatse: in de onderneming zelf
 • Indien op afstand: Teams of Zoom

 

Aanvraag offerte
© Onemamagement