De stress van mijn medewerkers in Covid-19 crisis begrijpen en ermee omgaan

COVID-19

Interventieniveau: Groep - Individu

Interventiepijler:Operationeel - People management

Doelstellingen:

 • De mechaniek van stress begrijpen en de link leggen met situaties die deelnemers meemaakten in de context van Covid en bij het einde van de lockdown
 • De subjectieve dimensie van stress inzien en ermee rekening houden
 • Goede praktijken aankaarten inzake stresspreventie en stressbeheersing.

Programma:

 • Definitie en mechaniek van stress
 • De stresscurve
 • Link met de eigen beroepservaring Met welke stresssituaties worden uw medewerkers geconfronteerd bij de corona-exit en de werkhervatting?
 • Hoe stress herkennen? Fysieke en gedragssignalen
 • Wat zijn de oorzaken van stress?

-Organisatorische oorzaken. Welke organisatorische elementen hebben een impact op mijn stress?

-Individuele oorzaken. Verschillen in gevoeligheid en vatbaarheid voor stress.

 • Hoe stress voorkomen en beheersen?
 • Welke goede praktijken op persoonlijk en organisatorisch vlak?
 • Rekening houden met de subjectieve dimensie van de stress die elke medewerker ervaart en met ieders behoeften

Methode:

 • Theoretische uiteenzettingen
 • Uitwisseling en terugkoppelen naar eigen beleving
 • Tools en methoden voor stressbeheersing
 • Denkoefeningen - individueel en collectief
 • Oefeningen ter integratie

Doelpubliek: Managers en HR

Voorwaarden:

Ter plaatse: 1 dag

Op afstand: 3 x 2 uur: 2 modules van 2u op 1 dag + 1 module van 2u ten laatste binnen de 2 volgende weken (groep van maximum 10 personen).

Aanvraag offerte
© Onemamagement