De SenseCare aanpak

De enige benadering van burn-out op ondernemingsniveau

SenseCare is bestemd voor ondernemingen en werknemers die te kampen hebben met burn-out.

Het specifieke van deze aanpak? Naast de gebruikelijk voorziene preventie is er een individuele begeleiding met de originele insteek dat die op ondernemingsniveau gebeurt. De behandeling wordt ook perfect op maat van elke gevolgde persoon uitgewerkt. De sterkte ervan ligt in het multidisciplinaire aspect dat draait rond het duo arts-psycholoog. Voeding, kinesitherapie, sofrologie, yoga, mindfulness…  komen ook aan bod. Zo kan elk begeleid individu zich een idee vormen van de gevalideerde tools waarover hij of zij beschikt om deze crisis te boven te komen en opnieuw een evenwicht op lange termijn te vinden.

3 niveaus:

Preventie

Opsporing

Individuele behandeling

Sensibiliseringen
Opleidingen

Inhoud aangepast aan het doelpubliek:
topmanagement, hiërarchische lijn, human resources...

Diagnose

 Vroegtijdige opsporing levert een gevoelige toename op van de kansen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en te vermijden.

Begeleiding op maat

Het originele van deze aanpak is dat die op bedrijfsniveau gebeurt. De begeleiding is op maat van elk gevolgd individu.
Een multidisciplinaire benadering rond het duo arts-psycholoog.

SenseCare organiseert een gerichte sensibilisering van de hiërarchische lijn, het management, human resources...
Er kunnen campagnes georganiseerd worden binnen de onderneming om alarmerende signalen van stress en burn-out op te sporen.

De bedoeling is om voor zichzelf of de leden van het eigen team alarmerende tekenen van stress of burn-out op te sporen.

De collectieve sensibilisering gebeurt in de vorm van thematische workshops.

Vroegtijdige opsporing zorgt voor een gevoelige verhoging van de kans om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en te vermijden.

Dat opsporen is nochtans een delicate zaak, want een van de kenmerken van een pre-burn-out is nu net de ontkenningsfase: de persoon in kwestie voelt zich moe tot zelfs uitgeput, inefficiënt…maar compenseert dit door zich helemaal te geven met een soms overdreven werkdrift...tot hij of zij instort. Meestal weigert de werknemer elke voorgestelde hulp. 

SenseCare stelt krachtige diagnosetools ter beschikking van de onderneming. Die werden ontwikkeld door psychologen gespecialiseerd in burn-out en zijn wetenschappelijk gevalideerd.

Wij helpen ook bij het opsporen van individuele gevallen van burn-out door ons te integreren in de bestaande ondernemingsstructuren.

4 types begeleidingen

© Onemamagement