De motivatie aanwakkeren van een medewerker die telewerkt of op afstand werkt

Interventieniveau: Groep - Individu

Interventiepijler: People management

Doelstellingen:

 • De motiverende (of demotiverende) factoren op het werk identificeren
 • De tekenen van motivatie (en demotivatie) observeren door een relatie te bewaren met de medewerker die telewerkt of op afstand werkt
 • De motiverende factoren kunnen beïnvloeden in telewerkcontext

Programma:

 • Motivatie op het werk: extrinsieke en intrinsieke motivatie
 • De tekenen van motivatie en demotivatie die op afstand merkbaar zijn.
 • De motivatiefactoren (Typologie van Frederick Herzberg – aangepast aan telewerk):
  • Erkenning: positieve tekenen van erkenning op afstand
  • Inhoud van het werk: persoonlijke inbreng van elke medewerker, zin van het werk en toegevoegde waarde
  • Verantwoordelijkheden: stimulerende doelstellingen
  • Vooruitgang: evolutie van de dienst, de organisatie en evolutie van de medewerker
  • Ontplooiing: zelfstandigheid en initiatieven
 • De intrinsieke motivatie voeden van een medewerker die telewerkt of op afstand werkt

Methode:

Theoretische aanknopingspunten
Uitwisselingen.
Denkoefeningen - individueel en collectief

Doelpubliek: Managers, HR

Voorwaarden: Ter plaatse: 1 dag of
Op afstand: 2 x 2 uur (groep van maximum 10 personen).

 

Aanvraag offerte
© Onemamagement