De eigen emoties vrijgeven, omarmen en veerkracht ontwikkelen

Interventieniveau: Individu

Interventiepijler: People management

Doelstellingen:

 • Even op de pauzeknop drukken om zich bewust te worden van de veelheid aan doorgemaakte emoties, ze uit te drukken en ze te verduidelijken
 • De onderliggende mechanismen van rouw, stress, burn-out en trauma begrijpen
 • Veerkracht opbouwen

 

Programma:

Reeks 1: Emoties in alle maten en soorten

 • Gevoelens uiten: woede, droefheid, angst maar ook tevredenheid, trots
 • Het verschil maken tussen authentieke gevoelens (met hun positieve energie) en racketgevoelens...

Reeks 2: De verschillende psychologische effecten van de crisis ontdekken en begrijpen

 • Stress & burn-out: het mechanisme, de alarmsignalen, de oorzaken op professioneel en privévlak en te wijten aan de individuele werkwijze
 • Rouw: de rouwfasen, de verschillende soorten rouw doorheen de crisis
 • Het trauma en de eigenschappen ervan
 • Veerkracht

 

Reeks 3: Veerkracht opbouwen

 • Mijn potentieel tot veerkracht op privé, professioneel en persoonlijk vlak tijdens de crisis en vandaag
 • Wat ik ontdekt heb over mezelf, mijn sterktes
 • Mijn lessen voor de toekomst

Methode:

 • Praten in kleine groepen (2-3 mensen), uitwisselen, informatie bundelen
 • Theoretische ondersteuning en praktische tools
 • Creatieve oefeningen

Doelpubliek:

Elk publiek dat in eerste lijn met de crisis moet omgaan:

 • Verzorgend personeel, apothekers
 • Manager
 • Schoonmakers
 • Personeel in levensnoodzakelijke sectoren
 • Schooldirecteur
 • ...

Voorwaarden:

 • Ter plaatse: 2 dagen verspreid over maximum 2 weken, groep van maximum 10 mensen.

Veiligheidskader:

 • Groep met maximum 10 mensen
 • Deelname is uitsluitend vrijwillig
 • Elke deelnemer verbindt zich tot absolute vertrouwelijkheid
 • Geen mix tussen managers en medewerkers
 • Geleid door 2 psychologen
Aanvraag offerte
© Onemamagement