De collectieve intelligentie van jouw team gebruiken om te motiveren en te presteren

 

THEMA

Co-creatieve organisatie, collectieve intelligentie, in groep werken, creativiteit.

DOELSTELLINGEN

 • De condities creëren voor het stimuleren van collectieve intelligentie.
 • Een professionele houding aannemen die de inzet en de collectieve intelligentie van het team in de hand werkt.
 • Methoden en middelen ontdekken en ermee experimenteren om de collaboratieve intelligentie in jouw team aan te wakkeren.
 • De motivatie en de werkspirit van jouw team voeden.

PROGRAMMA

Duur: ½ dag.
Inhoud van de opleiding:

 • Voorwaarden voor collectieve intelligentie:

- Zelfbewustzijn en collectief bewustzijn.
- Het eigen ego achterwege laten.
- Meta-communicatie.
- Gelijkheid, veiligheid en openheid.
- Uitwisselingen omkaderen en in goede banen leiden.

 • Houding van de teamverantwoordelijke:

- De voordelen van collectieve intelligentie begrijpen.
- Zich niet meer opstellen als baas die alles weet, alles stuurt en alles op zich neemt.
- Een ander soort bestuur invoeren dat ervan uit gaat dat ieder verantwoordelijk is en we ook collectief verantwoordelijk zijn.
- Een klimaat van vertrouwen en gemoedelijkheid creëren dat uitnodigt tot praten en deelnemen.
- Inclusie, controle en openheid - het model van Schutz.

METHODE

 • Theoretische aanknopingspunten.
 • Ontdekken van tools en methoden.
 • Experimenteren met enkele methoden.
 • Ronde opening/sluiting.
 • World café.
 • Verkiezing zonder kandidaat.
 • Ik in jouw plek.
 • Besluitvorming via consensus.
 • Individuele en collectieve denkoefening, uitwisseling.

DOELPUBLIEK

Ledereen die een actieve rol speelt in organisatorische verandering: managers, teamverantwoordelijken, projectleiders, project managers.

INTERVENTIEPLAATS

Huren van een zaal afhankelijk van de gekozen regio of in de onderneming. Enkel ter plaatse.

Aanvraag offerte
© Onemamagement