De cohesie van een groep bevorderen/verstevigen op afstand

Interventieniveau: Groep

Interventiepijler: People management

Doelstellingen:

 • Ervoor zorgen dat elk teamlid dat telewerkt of op afstand werkt, zich gewaardeerd, erkend en belangrijk voelt
 • Communiceren over de richtsnoeren van de dienst, de rollen, de verantwoordelijkheden en de plek van elk teamlid, zodat ieder zich nuttig voelt en verbonden met anderen bij het werken op afstand
 • Gebruik maken van gedeelde tools en middelen om het samenhorigheidsgevoel te ontwikkelen of te versterken
 • Ruimte laten voor informele communicatie op afstand

 

Programma:

 • Inclusie. Behoefte aan aandacht, erbij horen en interactie.
 • Inclusietechnieken bij vergaderingen op afstand
 • Controle en een veilig kader. De behoefte om een erkende leidraad, plek, verantwoordelijkheden en rol te hebben
 • Collectieve tools en middelen voor werken op afstand
 • Informele communicatie: rol en modaliteiten op afstand

Methode:

 • Theoretische aanknopingspunten
 • Ontdekken van en experimenteren met tools en methoden
 • Uitwisselingen
 • Denkoefeningen - individueel en collectief

Doelpubliek: Managers, HR

Voorwaarden:Ter plaatse: 1 dag of

Op afstand 2 x 2 uur (groep van maximum 10 personen).

Aanvraag offerte
© Onemamagement