Covid-19: Preventie en begeleiding van burn-out

Context:

De context van de Covid-19 gezondheidscrisis heeft van vele werknemers een aanzienlijke maar ook voor ieder verschillende inspanning gevraagd. Die nieuwe en ongekende situatie heeft ons aanpassingsvermogen op de proef gesteld, zodat we beroepsmatig in stresserende, zelfs traumatiserende omstandigheden konden functioneren (vrees voor onze gezondheid en die van onze naasten, overlijden...); en in onzekerheid (gevoel van urgentie, angst, onzekerheid, moeilijkheden om te plannen...) In die context was het nodig om nieuwe ankerpunten te zoeken.

Rechtstreeks of onrechtstreeks met de crisis geconfronteerd, medewerkers hebben serieuze inspanningen geleverd en zich zeer flexibel opgesteld om nieuwe werkwijzen te vinden of de zorg voor de kinderen te combineren met hun beroep.

Het is dus niet te verwonderen dat alle energie om dit aan te kunnen een belangrijke impact of een terugslag heeft op de gezondheid en het welzijn van de werknemers, op korte en/of op middellange termijn.

Het risico bestaat dat werknemers, in om het even welke sector, een burn-out kunnen krijgen. In die context is het zo dat, hoe sneller een beoordeling en begeleiding (indien nodig) voorzien worden, hoe minder groot de intensiteit en de impact van deze uitputting zullen zijn.

 

© Onemamagement