Covid-19 Nieuwe manier om werk op afstand te organiseren

Context:

Sinds de lockdown is telewerk een vaste waarde geworden in vele organisaties en ondernemingen. Door deze volledige nieuwe situatie waarin telewerk werd veralgemeend, deed zich een explosie voor van werk- en vergadersystemen op afstand.

De hele werkorganisatie kent hierdoor een ware kentering. Die verandering in werkcultuur brengt grondige wijzigingen in het werkorganisatie, het werkgedrag maar ook in de overtuigingen en invullingen van het werk met zich mee. Dit telewerk dat “geforceerd” werd door de crisis, zal een impact op lange termijn hebben die verder gaat dan de gezondheidscrisis en het eerste semester 2020…

Management op afstand is dus een uitdaging van formaat voor vandaag en voor de toekomst.

Doelstellingen voor besluitvormers:

 • Uitwerken van een visie, strategie en beleid voor de organisatie en het beheer van werk op afstand
 • Uitwerken van een managementbeleid dat werken op afstand omkadert en begeleidt

Doelstellingen voor managers:

 • De rol en de positie van manager op afstand vervullen
 • Communicatievaardigheden uitwerken voor managers en teamverantwoordelijken op afstand
 • Dichte voeling houden met de medewerkers (hoewel ze fysiek op afstand zijn) en ze ook op afstand kunnen begeleiden bij hun dagtaken en hun ontplooiing
 • Concreet uitgerust zijn om naar behoren te communiceren met de medewerkers en de teamdynamiek te versterken

Doelstellingen voor de medewerkers:

 • Het werk en de activiteiten efficiënt organiseren wanneer er op afstand gewerkt wordt
 • De vereiste middelen identificeren en het evenwicht houden tussen beroeps/privéleven in telewerkcontext
 • De functioneringswijzen bepalen om een nauwe band te bewaren met de collega’s en de hiërarchie (terwijl je fysiek op afstand bent) en om een plaats te bewaren in het team en de teamdynamiek te voeden

Concreet uitgerust zijn om naar behoren te communiceren met de collega’s en de hiërarchie terwijl je fysiek op afstand bent

Interventietypes:

 • Consultancy
 • Training voor managers, HR
 • Individuele coaching (managers of medewerkers) (op aanvraag)
 • Coachingsessies voor managers (op aanvraag)
 • Training voor de medewerkers
© Onemamagement