COVID-19 - Mijn stress beheersen om rustig opnieuw naar de werkplek te gaan na de lockdown

 

Interventieniveau: Groep - Individu

Interventiepijler:Operationeel - People management

Doelstellingen:

 • De mechaniek van stress begrijpen en de link leggen met situaties in het beroeps- en privéleven die deelnemers meemaakten in de context van Covid-19 en bij de werkhervatting
 • Begrijpen hoe ieder individu reageert onder stress en de eigen signalen opmerken
 • Afstand nemen van de elementen die stress veroorzaken en van de individuele gevoeligheden
 • De eigen behoeften bepalen om sereen opnieuw aan het werk te gaan en de stress onder controle te houden

Programma:

 • Definitie en mechaniek van stress
 • De stresscurve
 • Link met beroeps/privéleven in de context van Covid-19 en de werkhervatting
 • Stresserende elementen in die context
 • Hoe stress herkennen? - Fysieke en gedragssignalen
 • Instinctieve reacties onder stress: vlucht, strijd en remming
 • Hoe gevoelig en hoe kwetsbaar ben ik voor stress?
 • Hoe stress voorkomen en beheersen? Wat zijn de ieders mogelijkheden?
 • Wat zijn de ieders behoeften om sereen opnieuw aan het werk te gaan?

Methode:

 • Theoretische uiteenzettingen
 • Uitwisseling en terugkoppelen naar eigen beleving
 • Denkoefening  - collectief en individueel
 • Tools en methoden voor stressbeheersing

Doelpubliek: Elke werknemer

Voorwaarden:

Ter plaatse: 1 dag

Op afstand: 3 x 2 uur: 2 modules van 2u op 1 dag + 1 module van 2u ten laatste binnen de 2 volgende weken (groep van maximum 10 personen).

Aanvraag offerte
© Onemamagement