Coachingsessies: Managen in crisissituatie en de onzekerheid aanpakken

Niveau: Groep - Individu

Pijler: Operationeel en people management

Doelstellingen:

 • Analysetechnieken aanleren om zichzelf in vraag te stellen en te evolueren bij het managen in crisissituatie en in veranderende en onzekere omstandigheden
 • Ideeën uitwisselen over de eigen beleving en ervaringen maar ook over de eigen houding als manager en de concrete invulling ervan in periode van crisis/onzekerheid
 • Situaties als manager die tijdens de Covid-19 crisis beleefd werden vanuit andere oogpunten bekijken
 • Verfijnen van de eigen “toolbox” om verandering en onzekerheid te beheersen

Programma:

Een coachingsessie verloopt in verscheidene etappes:

 1. Analyse van de situatie
 2. Het samen uitwerken van pistes voor deze situatie en van alternatieven die gangbaar en nuttig zijn voor iedereen
 3. Het collectief oplossen van het probleem

Dit alles onder het toeziend oog van een leider die de rol vervult van facilitator en die nuttige theoretische diepgang biedt.

Methode:

 • Analyse van situaties via collectieve intelligentie
 • Uitwisselingen
 • Theoretische bijdragen
 • Introspectieve denkoefeningen - individueel en collectief

Doelpubliek:Managers, hiërarchische lijn

Voorwaarden:Sessies van 2 uur ter plaatse of op afstand Het aantal sessies varieert naargelang de behoeften

Aanvraag offerte
© Onemamagement