Burn-out?

Wat is professionele uitputting of burn-out?

Een burn-out of professionele uitputting combineert symptomen als extreme vermoeidheid, ontmenselijking van de relatie,  afstand nemen van de professionele activiteiten en een gevoel van falen en incompetentie op het werk.

Professionele uitputting wordt beschouwd als het resultaat van chronische professionele stress die bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door overbelasting.

Het individu slaagt er niet meer in om zich aan te passen aan zijn of haar professionele omgeving: energie, motivatie en zelfrespect nemen af.

Burn-out, een belasting voor human resources

Burn-out is een reëel probleem voor ondernemingen:

  • als het niet tijdig opgespoord of herkend wordt, kan het aanleiding geven tot langdurig absenteïsme 
  • het veroorzaakt heel wat leed voor de medewerker in kwestie
  • in 75 % van de gevallen mondt het uit in een professionele heroriëntatie
  • burn-out ligt aan de oorsprong van organisatorische problemen

Op die manier veroorzaakt burn-out een aanzienlijke werklast voor HR-diensten.

De strijd tegen professionele uitputting maakt momenteel integraal deel uit van de psychosociale risicobeheersing in de onderneming.

De 3 pijlers van de SenseCare aanpak:

  • Preventie
  • Opsporing
  • Individuele behandeling van werknemers in burn-out of pre burn-out
© Onemamagement