Begeleiding van telewerkers

Interventieniveau: Individueel

Interventiepijler: People management

Doelstellingen:

  • Actief luisteren en advies bieden in functie van de situatie van de telewerker
  • Mogelijkheden vinden voor een beter evenwicht privéleven/beroepsleven (motivatie op afstand, voor de kinderen zorgen tijdens het werken, met stress en bezorgdheden over het werk, familieleden, enz. omgaan…);
  • Erin slagen de stress onder controle te houden:

Het onevenwicht overbruggen tussen de stressfactoren (gezondheid, schooltaken van kinderen, samenwerking op afstand, spanningen en conflicten…) en de (niet) beschikbare middelen (geen huishoudhulp, geen school, geen grootouders, weinig sociale contacten…).

Doelpubliek: Elke werknemer

Voorwaarden:

Organisatie van de eerste ontmoeting met een klinisch psycholoog, ofwel ter plaatse (zo dicht mogelijk bij de werknemer thuis), ofwel via videoconferentie.

Aantal sessies: 3 sessies van 1u met een psycholoog

Indien u extra informatie of een meer gedetailleerde offerte wenst, kunt u steeds contact opnemen via sensecare@cesi.be of 02/761.17.56

https://www.onemanagement.be/nl/sensecare

Plaats van opleiding: 
Présentiel ou vidéoconférence
Aanvraag offerte
© Onemamagement