Assessment

Selectie van kandidaten voor een bepaalde functie.

Doelstellingen

De opdrachtgever de elementen aanreiken om de capaciteit van een kandid(a)at(e) om de functie waarvoor hij/zij solliciteert uit te oefenen te beoordelen.

Programma

2 producten

1. Essential screening

• Duur: één dag, verslag inbegrepen (aanwezigheid van een halve dag voor de kandidaat).
• Tools: gedragsgebonden vragenlijsten
• Programma: online vragenlijst, gesprek met de consultant, schriftelijk rapport, mondeling verslag. Tijdens dit gesprek waakt de consultant erover de nodige informatie te verzamelen:
• de geprefereerde manier van werken van de kandid(a)t(e)
• zijn/haar motivatie en kijk op de functie
• de mate waarin hij/zij de bedrijfscultuur en -waarden onderschrijft

2. Screening Plus
• Duur: anderhalve dag, verslag inbegrepen (een dag aanwezigheid voor de kandidaat).
• Tools: gedragsgebonden vragenlijsten
• Programma: online vragenlijst, gesprek met de consultant, rollenspel van (ad hoc) scenario’s, schriftelijk rapport, mondeling verslag.
De assessment vindt plaats tussen de kandid(a)at(e) en een senior consultant van OneManagement. Een tweede consultant kan tussenkomen tijdens de enscenering van scenario’s.
Tijdens de assessment waakt de consultant erover de nodige informatie te verzamelen:
• De geprefereerde manier van werken van de kandid(a)at(e)
• Zijn/haar motivatie en kijk op de functie
• De geschiktheid van de kandid(a)at(e) voor de functie en de mate waarin hij/zij de bedrijfscultuur en -waarden onderschrijft
• Het gedrag van de kandid(a)at(e) in bepaalde situaties, de competenties die hij/zij kan inzetten en zijn/haar geschiktheid om met de situatie om te gaan

Methode

De assessment steunt op die pijlers, die behandeld worden in beide formules:

  • Vragenlijst over geprefereerde werkwijzen (OPQ of HBDI)
  • Verkennend gesprek dat zowel gericht is op technische en strategische aspecten van de functie, als op relationele aspecten en aspecten op managementniveau en gesprek gericht op competenties/gedrag
  • Beoordeling van de motivatie van de kandida(a)t(e)

Bij de formule ‘Screening Plus’ kunnen het gedrag en de competenties van de kandidaat ook via de enscenering van scenario’s geëvalueerd worden in een functiespecifieke context.
Op verzoek van de klant kunnen ook tests voor verbaal, numeriek en ruimtelijk redeneren toegevoegd worden.

Doelpubliek

Teamleider, dienst- of departementshoofd, voorafgaand aan benoeming.
Nieuwe medewerk(st)er.

Interventieplaats

Idealiter bij OneManagement of in de onderneming zelf.

 

Plaats van opleiding: 
In de lokalen van OneManagement of in het bedrijf zelf.
Aanvraag offerte
© Onemamagement